Det ska finnas kvalitetsgolv, inte vinsttak eller vinstförbud

Efter att ha sett kommentarerna på vår Facebook-sida den senaste veckan är det uppenbart att det finns en uppfattning bland socialdemokrater och andra vänstersympatisörer att den vinst som välfärdsföretag gör skulle vara pengar som kunde använts till mer välfärd om man drivit allt kommunal regi.

Det är en verklighetsfrånvänd uppfattning. I många fall, till exempel skolor och förskolor, får entreprenörerna precis samma peng som den egna verksamheten får per elev. För att kunna tjäna pengar, för att kunna göra vinst, krävs att man gör jobbet effektivare. Det skulle inte uppstå mer pengar om verksamheten utförs i egen regi.

Tror man att enda sättet att effektivisera en verksamhet är genom nedskärningar och försämrad kvalitet visar man tydligt att man inte har någon förståelse alls för vad företagande innebär.

Alla framgångsrika entreprenörer oavsett bransch, oavsett kund, vet detta. Alla företagare har råkat ut för att man har tappat ett kontrakt för att någon annan lagt ett bud som varit billigare. Det betyder inte att de gör ett sämre jobb för kunden, tvärtom oftast behövs både en effektivare verksamhet och höjd kvalité för att vara med i matchen.

Den dagen man inte har konkurrenter som sporrar kommer kvalitetsutvecklingen att avstanna eller i vart fall bromsas in.

De pengar som välfärdsföretagen och alla andra företag kan ta ut i vinst är en förutsättning för att företagare ska vilja vara företagare. Vinsten behövs för att bygga en buffert för framtiden, vinsten behövs för att kunna utveckla verksamheten och den behövs för att ägarna som investerat och riskerat pengar ska få ersättning för detta.

De flesta entreprenörer i välfärdsbranscherna har valt att ägna sig åt just det för att de har en tro på att de kan göra skillnad för eleverna, de äldre eller vilka andra deras verksamhet inriktar sig på. Flera av de som finns i Kävlinge kommun är små företag som drivs av eldsjälar. Hade de varit ute efter snabba pengar är jag helt övertygad om att de valt andra branscher.

Vi moderater vet detta. Vi vet att de flesta företagare är hårt arbetande människor som med sitt företagande utgör grunden för ekonomin i vårt samhälle.

Vår roll som politiker ska vara att ställa krav på vad vi får för pengarna och inte lägga oss i om företaget väljer att redovisa vinst eller ej. Vi ska se till att det finns ett kvalitetsgolv, inte ett vinsttak eller vinstförbud.

Johan Ericsson
ordförande Kävlingemoderaterna

Resultat provval

Nedan följer resultatet av Kävlingemoderaternas provval. Detta ligger som grund till vår kommunlista som tas på nomineringsstämman / årsmötet den 26 februari. Av våra 167 röstberättigade röstade 84 stycken vilket är drygt 50%. Det motsvarar valdeltagande i provvalet 2014.
För komplett resultat samt detaljer –  vänligen se bifogad pdf-fil – provvalsresultat2017_detaljer.

1                         Boriana Åberg
2                         Johan Ericsson
3                         Pia Almström
4                         Annsofie Thuresson
5                         Thomas Lövskog
6                         Christian Lindblom
7                         Anders Lindvall
8                         Ulf Nordström
9                         Erik Åberg
10                       Patrik Bengtsson
11                       Alexandra Wallin
12                       Julia Stala
13                       Ulla Nordström
14                       Mikael Elmvik
15                       Kjell-Arne Ohlsson
16                       Maria Karlberg
17                       Johan Westin
18                       Margreth Holmström
19                       Anna Elmvik
20                       Gunnar Wiederhielm
21                       Catharina Thott
22                       Josefin Hylander
23                       Navid Ghannad
24                       Mats Henriksson
25                       Jan Oldén
26                       Magnus Netterheim
27                       Jan Wikhall

Vid frågor vänligen kontakta oss på info@kavlingemoderaterna.se

Styrelsen – Kävlingemoderaterna

Replik – Vi moderater tar ansvar för framtiden

2015 kom ett stort antal flyktingar till Sverige. Att ordna boende och integration till dessa är nu ett kommunalt ansvar. Med bosättningslagen gjorde den socialdemokratiska regeringen det lätt för sig. Skicka ut familjerna till kommunerna och säg ”Lös Problemet” ?
Det blir inte fler bostäder för man stiftar en lag. I Kävlinge byggs det mycket, men inte tillräckligt. Ett skäl till detta är att socialdemokraterna säger nej till alla byggplaner i de västra kommundelarna. Vi behöver bygga alla sorters bostäder, inte bara hyresrätter.

Man kan tro att paviljonger och andra tillfälliga bostadslösningar är billiga. Men det är en missuppfattning. En liten tvåa i paviljongboende kostar ungefär 15000:- i månaden om man räknar med att paviljongen ska användas i fem år.
Till sådana lösningar räcker inte den ersättningen som staten skickar med. Dessutom för kommunerna ersättning i två år, sen ska kostnaden gå på den kommunala budgeten.

När statistiken visar att det tar 7 till 9 år i genomsnitt innan flyktingarna är etablerade i samhället kommer flyktingmottagningen de kommande åren att bli en tung post för kommunerna. Vi måste ta vårt ansvar att också lösa bostadsfrågan så kostnadseffektivt som möjligt. Men socialdemokraterna kan ju tala om vilken del av verksamheten vi ska dra in på eller hur mycket vi ska höja skatten för att finansiera dyra lösningar. Dessutom är en lägenhet i det ordinära boendet det bästa för en lyckad integration.
Redan idag kan vi se att etableringsersättningen inte räcker de första från åren. Vi får ta av den kommunala budgeten för att finansiera både nyanlända och ensamkommande. 2016-2017 kostade de ensamkommande bara i Kävlinge kommun 200 miljoner varav 20 miljoner är kommunala pengar.

Det är vårt ansvar som politiker att ta ansvar för hela kommunen, för alla invånare, både de som redan bor här och de som kommer, och i det ansvaret är ekonomin en avgörande del.


Pia Almström
Kommunstyrelsens Ordförande (M)