Höjd skattesats är aldrig en bra lösning

En av våra viktigaste uppgifter som politiker är att ta ansvar för att vi får ut så mycket som möjligt för de pengar som vi beslagtagit från kommuninvånarna i form av skatt.
Inför budgeten för det gångna året ville Socialdemokraterna att Arbetsliv- och fritidsnämnden skulle få ytterligare 4,5 Mkr under 2019. Pengar som hade fått tas från något annat, alternativt hämtats från skattebetalarna med hjälp av höjd skatt. Vi sa nej till detta, övertygade om att det fanns effektiviseringar att göra.

Efter första kvartalet fick vi en ekonomisk prognos som pekade på ett underskott vid årets slut på 4 miljoner. Vi var inte överdrivet oroliga. Vi hade redan börjat med effektiviseringsjobbet.

Vi har omförhandlat avtal med HVB-hem och familjehem så att vi har kunna sänka kostnaderna, vi har stramat upp regelverket runt ekonomiskt bistånd så att den som får hjälp ska få den hjälp man har rätt till men inte mer. Vi har infört tydligare regelverk runt återbetalning för den som får ytterst tillfällig ekonomisk hjälp. Deltar man inte aktivt med att hitta en egen försörjning blir man av med sitt försörjningsstöd.

Hela arbetet har genomsyrats av att i Kävlinge ska man försörja sig själv om man har arbetsförmåga. Ekonomiskt bistånd ska aldrig kunna användas som betald ledighet.
Våra politiska beslut har genomförts av personalen, från högsta chef till handläggare, på ett fantastiskt sätt. Nu har vi fått det preliminära slutresultatet – vi har använt precis så mycket pengar vi hade, varken mer eller mindre. Vi kommer att göra ett nollresultat.
Med detta har vi visat att det går alltid att göra saker mer effektivt. Ingen kommer någonsin att övertyga mig om att med det föreslagna tillskottet på 4,5 miljoner skulle resulterat i ett överskott på 4,5 miljoner. Inte en chans. Nämnden har inte till uppgift att få pengar över. Uppdraget är att få ut så mycket verksamhet som möjligt för de pengar man tilldelas.

Det är en dålig idé att ständigt föreslå mer pengar till de olika delarna inom kommunen utan att först försöka få ner kostnaderna. Det driver upp kostnaderna. Det är inte att ta ansvar. Det är att göra det lätt för sig och låta någon annan stå för notan – dvs skattebetalarna.

Johan Ericsson
ordf. Arbetsliv- och fritidsnämnden

Skärpta regler kring försörjningsstöd

Socialtjänsten har till uppgift att hjälpa människor i kris och/eller nöd. En del av detta handlar om människor i ekonomiska svårigheter. Alla har rätt till hjälp från kommunen när andra möjligheter till hjälp inte finns. Detta är en viktig del av vårt välfärdssamhälle och jag tror de flesta är överens om detta.

Ytterst har varje människa ansvar för sitt eget liv, det glöms ofta bort i debatten.

Socialtjänstens ekonomiska bistånd och försörjningsstöd, i dagligt tal socialbidrag, är en rättighet men också förenat med skyldigheter. Det är tänkt som ett tillfälligt stöd under tiden bidragstagaren kommer på fötter. Det är därför vi nu ställer krav på att människor som för försörjningsstöd ska aktivt söka jobb, utbilda sig, delta i praktik och inte minst acceptera erbjudna jobb, annars kan vi komma att stoppa utbetalningarna. Försörjningsstöd ska inte kunna användas som betald ledighet.

Ibland behövs tillfälligt stöd då utbetalning av ersättning eller lön av olika skäl blir fördröjd. När den försenade utbetalningen väl kommer ska det tillfälliga stödet från kommunen betalas tillbaka. När det handlar om nyanlända som väntar på etableringsstödet kallas detta för ett etableringslån, men principen ska gälla för alla som får ekonomiskt stöd i en sådan situation. Det skulle kunna handla om någon som börjat ett nytt jobb mitt i en månad och första löneutbetalningen en halv månad bort. När lönen kommer för den period som man fått ekonomiskt bistånd för ska pengarna man fått i stöd betalas tillbaka.

I just de nyanländas fall handlar det om att kommunen betalar ut försörjningsstöd i två månader innan pengarna från staten, etableringsstödet, kommer. När pengarna från staten kommer så betalas pengar ut för den period som den sökande redan fått pengar för av kommunen. Då ska pengarna kommunen betalt ut betalas tillbaka. Det är inte rimligt att man får ersättning två gånger för samma period. Det handlar inte om att pungslå människor som inte har några pengar. De får ersättning för de gångna månaderna på ett bräde i samband med den första utbetalningen.

Det är viktigt att vi markerar att oavsett bakgrund är ekonomiskt stöd från kommunen den sista utvägen, en tillfällig lösning, i väntan på en mer permanent lösning med egen försörjning.

 

Johan Ericsson
Ordförande Arbete och Fritid