Välskött Fiskevårdsförening

Thomas_på_mlogga

Så var man precis hemkommen från sitt första årsmöte på en fiskevårdsförening. Som representant för Kävlinge kommuns ägor (bland ca 700  andra fastighetsägare) var jag inbjuden till  Fiskestämma med Kävlingeåns-Löddeåns Fiskvådsområdesförening. Dock inte alla 700 närvarande!

Eftersom jag bara fiskat en gång i livet tidigare, för ca: 40 år sedan, var detta en annorlunda upplevelse. Det enda minnet av den händelsen är dessutom att när jag kastade ut fick med mig mitt fiskespöfodral ut i havet. Bra start.

I vilket fall. Det var uppenbarligen en mycket välskött förening och det hela var mycket trevligt. Man gör en god gärning både för fiskare och allmänhet i övrigt.

Ca: 3000 dygnskort och 300 årskort säljer man per år.

Sista timmen höll Anders ett föredrag om arter och hur mycket fisk som finns i området.

Se mer … http://www.loddean-fiske.se/

Därför behövs moderater i EU-parlamentet

EU flagga

Det som är bra med EU kostar inget. Det som är dåligt är alldeles för dyrt.

Själva grundbulten för EU-samarbetet är den inre marknaden och fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital. Inte bara är dessa friheter avgörande för Europas framgång och framtid, de kostar heller ingenting. De sämsta bitarna av EU är såklart jordbrukspolitiken och alla andra förlegade stödprogram. Och inte nog med att dessa program är moraliskt förkastliga och skadar europeisk konkurrenskraft, de kostar dessutom en väldig massa pengar.

Det som är bra med EU är enkelt. Det som är dåligt är väldigt krångligt.

Vinsten ligger i att vi kan skapa gemensamma regler för att underlätta rörlighet. Med tydliga och harmoniserade regelverk har vi till exempel fått till fri rörlighet för patienter, och vi lyckades sätta stopp för katastrofal fiskepolitik i Sydeuropa. Men samtidigt finns risken att vi ersätter bra regler med sämre, och att vi skapar fler istället för färre regler. Komplicerade regler för märkning och förbud som inte tar hänsyn till lokala skillnader – ibland blir det bara krångligare och sämre i slutändan.

Stora visioner är ingenting utan konkret politik.
Man måste ha en idé om vad man vill att EU-samarbetet ska innebära. Och den idén måste 
avspeglas i alla konkreta frågor man jobbar med. Från att försöka få bort snusförbudet till att minska EU-budgeten. Gemensamma regler krävs för att förverkliga och fördjupa idén om ett gränslöst Europa. Här handlar det om att rösta emot varje budgetökning och varje försök för EU att skaffa sig makt på områden där medlemsstater, eller enskilda individer, kan göra det bättre.
En framgångsrik EU-politik måste vara konsekvent och vara lokalt förankrad.

EU-beslut påverkar i slutändan människor lokalt i vardagen. De stora visionerna om vad vi måste göra för att hålla ihop och stärka Europa måste hänga ihop med hur vi jobbar med konkreta sakfrågor.

Frågor som vi arbetar med i EU-parlamentet

Vi motsätter oss varje ökning av utgifterna och röstar nej till budgetökningar. Mer pengar gör inte EU bättre

Vi arbetar för hållbara fiskekvoter och minskade subventioner till fiskenäringen

Sverige ska besluta över svenska jaktfrågor

Jordbrukspolitiken måste förändras och subventionerna bort, tex sockerkvoterna, tobakssubventionerna, och tullar på jordbruksvaror från utvecklingsländerna

Vi vill ha miljöfrihandelsavtal som avskaffar handelshinder för miljövänliga produkter och förnyelsebar energi

Varför ska du rösta på M i EU valet?
Av samma anledning som du röstar på M i riksdagen
Vi står för öppenhet, mångfald och frihet – en röst för M är en garanti för det även i Europaparlamentet.

Kortare handläggningstider för bygglov

Under de senaste 15 månaderna har vi arbetat hårt för att få ner handläggningstiderna för bygglov.

Under denna tiden har ordförande Thomas Lövskog och förvaltningen gått igenom vilka typer av ärenden som finns, vilka förenklingar vi kan göra och hur vi kan arbeta smartare.
Hur kan vi informera om vilka regler som gäller så vi får ner olovligt byggande? Hur kan vi göra det enklare för medborgarna att få med all information som behövs från början i en ansökan? Allt för att erbjuda bättre service och snabbare handläggning.

Redan nu kan vi se en klar förbättring och tiderna har minskat rejält. Då har dessutom inte alla förbättringar slagit igenom ännu.

I början av 2013 låg vi på 12-14 veckors handläggningstid i genomsnitt. De 3 första månaderna i år ligger vi stabilt på 4-5 veckor. Vi har dock många idéer på ytterligare förbättringar.

Man skall också notera att samtidigt har antalet ärenden ökat 12% under förra året.

2014-04-16_14-47-01

Nya LSS-boendet kommer att läggas på entreprenad

Annsofie_på_mlogga

Ja, detta är målet. Idag på socialnämndens möte tog vi beslutet att be kommunfullmäkte ge oss i uppdrag att upphandla driften av det nya LSS boendet som ska stå klart hösten 2015.

Nämnden vardock inte enig i beslutet. Den socialdemokratiska gruppen röstade för avslag och fastställde i sin protokollsanteckning att de vill att all omsorg ska vara i kommunal regi, ha hög kvalité och utvecklas. Att sätta kommunal regi som ett krav för hög kvalité och utveckling är både fel och trångsynt.

Jag är oehört glad för att vi tar steget att upphandla driften –  flera utförare kommer att främja den positiva utvecklingen som finns. Det kommer också att stimulera företagandet inom omsorgen i vår kommun. Det viktigaste  är att vi har en omsorg med god kvalité, där brukarna står i centrum – och att det bara är kommunen kan åstakomma ser inte jag. Tvärt om – mångfald utvecklar och ger möjligheter för brukare, anställda och företagarna.

Redan förra nämnden antogs ett direktiv som gav denna inriktning och redan nu har 5 företag av olika storlekar visat intresse – mycket roligt.

Vad händer nu? Imorgon – den 23 april tas frågan upp i kommunstyrelsen och går allt enligt planen så tas frågan sedan upp i fullmäktige i maj och sedan startar processen.

Vad vill socialdemokraterna i Kävlinge?

Pia_med_mloggaVi har konkurrensutsatt parkskötseln i kommunens västra delar och fått en högre kvalitet till ett lägre pris. Varje normal skattebetalare tycker att detta är mycket bra. Men inte Socialdemokraterna. Man har slagits med näbbar och klor för att behålla verksamheten i kommunal regi. Pengarna har tydligen ingen betydelse.
Ett av argumenten har varit att det blir säkert dyrare vid nästa upphandling. Men det ska bli rejält mycket dyrare för att komma upp i det vi betalade när det var i kommunal regi.
När vi ställer frågan vad Socialdemokraterna tänker göra med parkskötseln om de vinner valet får vi inget svar.
Det får vi se efter valet, är inget bra svar till väljarna.
Nu har Socialdemokraterna i Skåne tagit beslut på sin kongress att det fria skolvalet ska slopas om de vinner valet.
Vad kommer det att innebära för alla de barn och ungdomar som valt en friskola eller en kommunal skola som inte ligger närmast?
Förra valet gick Socialdemokraterna till val på ”Mer pengar till de kommunala skolorna”. En återgång till det orättvisa system som fanns i kommunen under det socialdemokratiska styret, där barn i friskolor fick mindre resurser än de barn som gick på kommunala skolor.
För oss moderater är alla barn lika mycket värda oavsett vilket skolval man gjort. Skjuter vi till mer pengar till de kommunala skolorna går automatiskt lika mycket till friskolorna.
Vi företräder som politiker alla barn. Inte bara de som valt kommunala alternativ.
Så vad kommer att hända i Kävlinge om Socialdemokraterna vinner valet?
Väljarna kräver ett besked!

”Mer asfalt och järn – för en tryggare trafik”

Ja, det var rubriken på ett pressmeddelande som gick ut tidigare idag från Skånemoderaterna och moderaterna i Kävlinge. Skånemoderaterna är just nu ute och presenterar skåneprogrammet som ligger till bas för valrörelsen för regionen.

Det var mycket roligt att bli uppringd av kansliet och bli tillfrågad om vi kunde tänka oss att arrangera en morgonkampanj på tema infrastruktur samt ett pressmöte.

Kl 06.30 var vi på plats och delade ut information och bjöd på påskägg vid stationen i Kävlinge. Från regionen var Pontus Lindberg på plats – vilket var mycket uppskattat.

Kampanj 11 april

Efteråt bjud vi pressen på fika och Pontus presenterade ytterligare prioriterade frågor i höst. För oss i Kävlinge kommun ser vi extra positivt på arbetet för att få tre filer på motorvägen till Malmö, höja standarden på vägarna och som tidigare meddelat satsningen på Lommabanan vilket kommer att ge en ny tågstation hos oss i Furulund.

Läs hela pressmeddelandet på vår hemsida: http://www.moderat.se/pressmeddelande/mer-asfalt-och-jarn-en-tryggare-trafik