En vårvals-budget

Så kom vårbudgeten – egentligen en revidering av höstens budget några månader in på det nya året. Justeringar med tanke på ny kunskap eller händelser och i ett valår, valfläsk. Knappt 10 miljarder om man sammanfattar tabellerna från sidan 11-12 i vårpropositionen.

De förslag som regeringen själva lyfter är exempelvis bättre tillgänglighet i hälso- och sjukvård, 600 miljoner, stärkt trygghet och säkerhet med 279 miljoner och fler i jobb med en summa på 81 miljoner.

Låt oss sätta detta i lite perspektiv. 600 miljoner kronor för en bättre tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Idag har vi knappt 115 000 personer i kö i region Skåne och 30 000 av dem har väntat längre än vad vårdgarantin tillåter. Bara köerna i Skåne skulle kosta 675 miljoner att korta. Visst är det en revidering uppåt med 600 miljoner, som räcker, knappt, till en region eller landsting. Däremot så läggs 1,1 miljarder på bidrag för läkemedelsförmånerna. Ni vet ”gratis” medicin (fast det är alltid någon annan som betalar). Ett bidrag som ökar betydligt och bara sedan höstbudgeten behöver alltså dryga miljarden sättas till för att få ihop budgeten.

Stärkt trygghet och säkerhet. Där går 200 miljoner kronor till polis och 79 miljoner till tull och skatteverket. Polisens är exempelvis för att öka polisens förmåga att ingripa mot organiserad brottslighet och terrorism och för att poliser i yttre tjänst ska kunna utrustas med kroppsburna kameror. Vi säger inte att detta är fel, men idag, när vi ser hur otryggheten ökar, måste den viktigaste prioriteringen vara den kommunnära polisen. Det är poliserna som patrullerar, som finns i våra närområden som måste satsas på, som måste utökas så att våra invånare känner en större trygghet i sin vardag.

Fler i jobb – 81 miljoner. Ja den finns i sammanfattningen som regeringen själva gjort, men består av flera poster. Gemensamt är att det är arbetsmarknadsprogram. Det är inte satsning på företagande, på utökat RUT och ROT som vi vet stimulerar jobbmarknaden. Det är inte förenkling av regler eller varför inte sänkning av aktiekapital för att starta ett AB. Det är inte arbetsmarknadsåtgärder som skapar jobb, det är företagarna.

Saknas det något? Ja, om vi ser på debatten i tidningarna så en stor del finns inte med i ett enda ord, i en enda mening och med ett enda öre. LSS. Trots kritik, trots nedskärning, trots nya rättsfall så finns ingenting med om detta i vårbudgeten. Avveckling eller utveckling av välfärden? Men 40 miljoner till regeringskansliet finns.

Budgeten för Sverige är som budgeten för regionen eller budgeten för kommunen. Baserat på prioriteringar. Vad ska prioriteras, vad är bäst, vad ger mest frihet till våra invånare? Bidrag och arbetsmarknadsåtgärder? Eller satsningar på företagande och riktiga jobb?

Och det är bara sittande regering som kan kalla det en satsning när de nu äntligen tillför pengar i budgeten för att betala tillbaka de skulder som de har till kommunen. Vi har hört det för, så först när vi ser pengarna på kommunens konto så tror vi på det.


Annsofie Thuresson
Ordförande Socialnämnden

patrik bengtsson
Patrik Bengtsson
Vice Ordförande Bildingsnämnden

Valprogram för Kävlingemoderaterna

Vår långsiktiga ambition är att göra Kävlinge till Sveriges bästa kommun att bo, arbeta och leva i. Inför 2018 års val söker vi ditt förtroende för att under åren som kommer kunna ta fortsatta steg i den riktningen. Vi eftersträvar tydlighet och öppenhet om våra förslag och vår agenda. Vi lovar inte allt till alla men vi kan med stolthet säga att det vi lovar – det håller vi.

I vårt arbete framåt är ett antal värdeord särskilt viktiga.

Effektivitet i förvaltningen, skattepengar ska behandlas med respekt då är ett resultat av  medborgarnas arbete. Låg skatt är ett självändamål då det ökar friheten för kommunens medborgare. Kävlinge Moderaterna har därför den absoluta ambitionen, och en prioritet, att kunna sänka skatten under mandatperioden

Valfrihet i det offentliga, du som medborgare ska själv kunna välja utförare och hitta alternativ som passar dig.

Fokus på tryggheten, i Kävlinge ska du känna dig trygg. Oavsett om det är i hemmet, ute i kommunen, i omsorgen eller i skolan kommer vi att med kraft använda våra resurser för att trycka tillbaka otryggheten. Skadegörelse, inbrott och annan brottslighet ska bort från Kävlinge.

Kvalitet, vi eftersträvar att den service som levereras till medborgarna ska vara hög och av professionell kvalitet. Detta värdeord ska genomsyra hela organisationen från utbildning, omsorg, bygglovshandläggning till myndighetsutövning.

Här kan du läsa det kompletta programmet.

Om att vända brottsutvecklingen

Jag läste en artikel på SVT.se om att för första gången i modern tid begås det fler mord i London än i New York. Det är en remarkabel förändring från hur det såg ut för bara 30 år sedan. Då betraktades New York som mordets huvudstad nr 1 och kulmen nåddes åren kring 1990, då det begicks över 2000 mord per år. Denna siffra har sedan dess sjunkit och förra året var siffran rekordlåg. 286 mord och nergången ligger således på 87 procent sedan det var som värst. I London har utvecklingen varit annorlunda och antalet mord har istället ökat och ligger nu under årets första kvartal i antal mord över New York.

En reflektion man gör, är kring de olika angreppssätt som rättsväsendet har tacklat problemet med. I New York inleddes vändningen när Rudy Giuliani valdes till guvernör och polisen fick order om att verkligen börja bekämpa småbrott och lagföra dessa med stränga straff. Vad man nu konstaterar i London är att domstolarna har möjlighet att utdöma mycket hårdare straff för mindre allvarliga brott som t ex vapeninnehav, men att man faktiskt väljer att inte utdöma de fängelsestraff som är möjliga.
Denna undfallenhet ses som en förklaring till att morden ökar.

Känns den utvecklingen igen i vårt eget land?

Även i Sverige lägger sig domstolarna ofta under minimistraffen i lagboken genom att leta anledningar till att ge brottslingar mängdrabatt. Återfallsförbrytare får alltså mängdrabatt på straffsatsen för seriebrott. Enbart skärpta straff kommer inte leda någonvart så länge domstolarna inte använder hela den tillämpliga straffskalan som ju faktiskt är möjligt. Relativt lindriga brott beivras inte alls och utredningar läggs ner utan att utredning genomförs. Detta behöver ju ändras på!

En jämförelse mellan Sverige och New York är på sin plats. I New York begicks ifjol 286 mord och i polisområde öst, där Stockholm ingår, begicks det 50 mord under år 2017. För 30 år sedan begicks det 100 gånger fler mord i New York än i Stockholm. Ifjol begicks det däremot färre än sex gånger så många mord i New York jmf Stockholm.

Hur länge har vi råd att vänta med att införa en modell liknande den i New York, där även småbrott prioriteras och där man verkligen utdömer kännbara fängelsestraff?

Utvecklingen i New York är hoppingivande! Den visar att man kan bryta negativ brottsutveckling och och att det inte är ödesbestämt att det fortsätter att förvärras. Med rätt åtgärder som i New York, kan man uppnå fantastiska resultat i brottsutsatta områden. Jag är därför glad att Moderaterna prioriterar dessa frågor och att Moderaterna är ett parti som står för lag och ordning.


Christian Lindblom