#folkhälsoutmaningen tar fart!

Det bästa sättet att minska trycket på vården och i omsorgen är den förebyggande verksamheten och att öka folkhälsan. Något som vi båda är väl medvetna om både i professionen, som privatpersoner likväl som i den politiska rollen.  Ut och röra på sig helt enkelt. Det behöver inte vara svårt och i Kävlinge kommun bör de bästa förutsättningarna finnas. Därför startade vi #folkhälsoutmaningen – en utmaning att testa av våra slingor, stigar, utegym, lekplatser etc. i kommunen. Vi gjorde helt enkelt juli månad till en folkhälsomånad!
Responsen har varit överväldigande. Vi har fått mess, mail och bilder via Facebook när våra invånare rider, tränar, springer, leker med barnen, cyklar. Allt med tips på förbättringar eller tips på var det är bäst att just träna. Vi kommer att återkomma till er med allt när juli månad är slut. Men tack för ert engagemang och för att ni ser att folkhälsan är viktig!

Men vi stannade inte där, vi utmanade också politiska kolleger runt om i Sverige att göra samma sa, att göra #folkhälsoutmaningen och även här är gensvaret stort. Helsingborg, Örkelljunga, Nyköping, Lomma, Svedala, Haninge (som i sin tur fått med Mora, Åre, Tyresö och Halmstad) och den sprider sig.

Så, har du inte antagit #folkhälsoutmaningen ännu så starta imorgon! Ut och gå, lek med barnen, spring, simma, träna, ja, vad som passar dig bäst. Lägg ut bilder och kommentarer under hashtag #folkhälsoutmaningen – så ser vi om vi kan förbättra folkhälsan ännu mer!


Annsofie Thuresson
Ordförande socialnämnden


Julia Stala

Ledamot Bildningsnämnden

Skattefridagen … nu arbetar du för dig själv

Idag börjar du arbeta åt dig själv! Sedan den 1 januari i år, har du enbart och enkom arbetat för stat, region och kommun. Du har inte varit fri. Du har likt en träl arbetat endast för någon annan. Allt du har tjänat, har helt och hållet gått till staten. Du har alltså inte alls förfogat över en enda krona av de du har arbetat ihop under detta år fram till idag. ”Men det har ju gått till det gemensamma”, skulle några säga. Ja, måhända att det har gått till det gemensamma, men om det ändå vore så väl att det hade gått till det verkligt viktiga. Nu är det ju inte endast till statens allra viktigaste kärnuppgifter som dina surt förvärvade pengar har gått till, utan även till att t ex värma upp en insjö i Smedjebackens kommun, att söka efter Storsjöodjuret i Östersunds kommun eller till när politikerna från Dalarna alldeles nyligen chartrade ett eget flygplan till Almedalen.

Idag infaller alltså skattefridagen. Från och med idag, börjar du tjäna dina egna pengar. Först idag börjar du själv bestämma hur du skall använda dina pengar. Det skapar inte bara individuell frihet, utan det skapar också större vilja att arbeta. Och vilja att arbeta behövs, för att staten över huvudtaget skall få in några skattepengar. Arthur Laffer är kanske den som förklarat detta på bästa sätt genom det uppochnedvända U:et, som han lär ha ritat på en servett för allra första gången. Dvs om man har noll procent i skatt, får staten noll kronor i skattintäkter. Har man 100 procent i skatt, får staten också noll kronor i skatteintäkter. Just eftersom då – om exakt allting gick till någon annan – skulle ingen vilja arbeta. Då skulle människor istället välja att arbeta svart och börja med byteshandel igen. Det skulle aldrig kunna förhindras. Att tvinga människor till det skulle vara att återinföra träldom.

Det finns ett självändamål med låg skatt. Inte endast utifrån perspektivet om individuell frihet, utan också för att det trots allt inbringar mer pengar till staten och dess kärnuppgifter än vid hög skatt. Helt enkelt eftersom det vid låg skatt faktiskt lönar sig att arbeta! Fler väljer då att arbeta och på så sätt de facto betala skatt istället för att vara hemma och ägna sig åt det den gillar att göra på fritiden. Vilket så klart också är trevligt, men vilket ju ändå ger mindre skatteintäkter till det gemensamma, som vi ju ändå tror behövs. Vi tror att det är bra och effektivt att staten har tagit över vissa uppgifter.

Det intressanta är så klart vid vilken skattesats som det uppochnedvända U:et får sin böjning. När blir skatten så hög att folks arbetsvilja minskar och istället börja uträtta saker och ting själva? Dvs när blir skatten så hög att en läkare hellre slutar lite tidigare på dagen och åker hem och själv försöker bygga ut sitt hus, än att stå vid operationsbordet och istället låta en byggfirma göra utbyggnaden?  När är skatten så hög att folk väljer att anlita svart städhjälp istället för en vit städfirma, som inte endast inbringar skattepengar till staten i form av både företagsskatt och inkomstskatt från den anställde, utan också innebär anställningstrygghet och pensionsavsättningar för den anställda? När är skatten så hög att man i princip lika gärna kan leva på bidrag än att arbeta, som istället för att generera skatteintäkter blir en utgift och som istället för ett självständigt liv, blir ett liv i osjälvständigt bidragsberoende.

Detta är så klart svåra spekulationer om exakt var gränsen går för när skatten blir för hög för det tänkta syftet. Att låg skatt är att föredra råder det alltså dock inget tvivel om!

Det viktiga och väsentliga är att om staten över huvudtaget skall få in några pengar, måste det finnas människor som arbetar och skapar värde. Staten har inga egna pengar och den som hanterar andras pengar, måste därför visa respekt för sina medmänniskor vars pengar de förfogar över.

Dagens skattefridag är en dag vi bör ägna lite extra uppmärksamhet åt. Råkar du bo i Kävlinge kommun inföll den för hela fem dagar sedan och det är vi naturligtvis väldigt glada för. Dock borde den ha infallit ännu tidigare och det kommer Kävlingemoderaterna att verka för.


Sofia Lindblom
Medlem i Kävlingemoderaterna

Vi tar ansvar för framtidens hemvård!

[box type=”info”]Detta är ett svar på Catrin Tufvessons debattartikel i Sydsvenskan den 12/7[/box]

 

Vi tar ansvar för framtidens hemvård!

När VILA gruppen kom till var det för att ha en vårdform för yngre, svårt sjuka, i livets slutskede. De kunde av olika skäl inte vårdas hemma, och korttidsboendet var mer anpassat för äldre. Hospiceverksamheten var inte utbyggd för det tänka behovet. Vila avdelningen blev ett alldeles utmärkt alternativ.

Idag är hospice utbyggt och Region Skåne har ansvaret för de svårt sjuka patienter som behöver palliativ vård. Befinner man sig i slutet av livet ska man kunna få vård antingen i det egna hemmet, vare sig det hemmet är i en villa, lägenhet eller särskilt boende. Det finns ingen anledning att man ska tvingas flytta de sista veckorna i livet.

Förra året vårdade Kävlinge hemvård betydligt mer än 100 personer i livet slutskede. Över 80% hade hjälp av våra fantastiska personal i hemvården. Anhöriga vittnar om den goda vården som just givits i hemmet eller på det särskilda boendet den sista tiden. Vi är stolta och tacksamma för denna personals insatser, något som inte hörs alls i debatten av socialdemokraterna. VILA-gruppen har gjort en fint jobb, det står tydligt. Men vi behöver rusta för framtiden och kompetensen hos VILA-gruppen behöver komma alla till gagn, och inte bara ett fåtal som får ett biståndsbeslut. Därför ser vi positivt på förändringen som sker.

Omorganiseringen görs inte av ekonomiska skäl, utan för att anpassa till de krav som finns, idag och i framtiden. Vi måste klara av att möta viljan att bo kvar hemma hos våra invånare. Skulle det behövas en vårdplats kommer vi att kunna erbjuda det inom korttidsverksamheten. Där kommer det att finnas all den kompetens som behövs. Det är behovet hos våra invånare som ska styra, inget annat.

Att möta nya behov kräver nya sätt att arbeta. Det kräver att vi organiserar oss för imorgon och inte igår. Det är så vi tar ansvar.


Pia Almström
Kommunstyrelsens Ordförande (M)


Annsofie Thuresson
Ordförande Socialnämnden
Kandidat Regionfullmäktige / Kommunfullmäktige

Hur valfrihet ger möjlighet

Moderaterna säger inför valet att det ska vara ”lika för alla” – rättigheter, skyldigheter, möjligheter. För mig är valfrihet just detta. En rättighet att välja, en skyldighet att sätta dig in i valen och en möjlighet att påverka ditt liv och inte lämna det upp till tjänstemän eller politiker att bestämma.

Jag har tillsammans med mina kolleger i socialnämnden har infört Lagen Om Valfrihet (LOV) denna mandatperiod i Kävlinge kommun inom två områden. Särskilt boende inom hemvården och daglig verksamhet inom LSS. Det innebär att våra äldre och våra funktionsvarierade får rättigheten att välja, men också skyldigheten att sätta sig in i valen och möjligheten att påverka sitt liv.

Att införa ett sådant beslut tar tid. Först året lades direktiv, andra året tog vi beslut att påbörja processen, tredje året beslut och förutsättningar, och nu fjärde året är det infört sedan några månader tillbaka.

Inom daglig verksamhet har vi nu, förutom den kommunala dagliga verksamheten, två till verksamheter som har validerat sig. Ytterligare står på vänt. Inom särskilt boende finns det nu, förutom våra 5 kommunala boende, också ett privat alternativ att välja mellan. Det finns dessutom fler intressenter som vill bygga, etablera sig och skapa omsorgsjobb och bostäder i kommunens västra delar.

Effekten? Vi har gått från en kö inom särskilt boende på över 20 personer och bland de längsta tiderna i landet till att nu har 0 personer i kö och inga väntetider. En berättigad fråga här är ”men finns det tomma platser då, för är det inte det så finns det inte valmöjlighet”. Det är rätt, men idag finns det platser och den som väljer kan också välja att ta en plats omgående eller invänta ledig plats. Det händer snabbt och jag är övertygad om att vi kommer att tillgodose våra invånares rättighet att välja. Inom daglig verksamhet kan vi nu erbjuda nya spännande jobb för våra funktionsvarierade.

Men rättigheten är skör. Socialdemokraterna har tydligt deklarerat att de kommer att ta bort valmöjligheten för våra äldre och funktionsvarierade. Ta bort rättigheten, skyldigheten och möjligheten. De ser att de som politiker är bättre lämpade att bestämma över invånarnas liv. Det anser inte vi moderater. Vi kommer därför att fortsätta jobba för din frihet, din frihet, rättighet och möjlighet att välja.


Annsofie Thuresson
Ordförande Socialnämnden
Kandidat Regionfullmäktige / Kommunfullmäktige

Uppdatering av Luftkvalitetsmätningar som ”Citizen Science”

En liten uppdatering …

(En liten uppdatering till ett inlägg om ”Citizen Science” projekt för ett tag sedan. Läs urpsrungliga texten här)

Civilsamhället är en härlig organism. Lever sitt egna liv och ofta oberoende av vad politiker försöker hitta på. Ofta helt självorganiserande och ofta ytterst effektiva. Oavsett vad det egentligen handlar om. Det kan vara den lokala nystartade skytteföreningens första stapplande steg, en 100-årig pingisförening eller något annat. I detta fall är det en stor mängd människor som tillsammans, och för egna resurser, byggt ett enormt nätverk av sensorer. Sensorer som mäter luftföroreningar.

Jag hävdar att individer i ett civilsamhälle löser det mesta betydligt effektivare än kollektivistiskt och politiskt påbjudna projekt. Kunde människor bara få behålla mer av sitt dagliga slit, hade vi såklart haft ännu mer kultur, idrott och ett starkare och livligare civilsamhälle. Varför allt skall gå via staten är en gåta.

Som svampar ur jorden har det dykt upp små sammankomster där man bygger dessa mätstationer. Ett stort tack till den ursprungliga ingenjören som gjorde en mycket enkel beskrivning och verkligen ansträngde sig för att ”keep it simple stupid”. Förhoppningsvis inspirerar detta ungdomar till att ta vägen genom naturvetenskap och landa i ingenjörsyrket. Det behövs fler. Många fler! Efter decennium av nedlagda program och utbildningar verkar det vända.
”Makerscenen” har gjort sitt och detta, och liknande projekt, gör en ytterligare bit. Som bekant tillfaller ytterst lite kommunala pengar till de som har naturvetenskap, elektronik eller datorer som intresse. Att ha tillgång till det enda Makerspace av rang (även om det är väldigt mycket mindre än det i Stockholm) i dessa delar av Sverige kostar 2250 kr per kvartal för en familj med två barn. Till det kommer ofta 1000-3000kr per kvartal för serverutrymme och så klart all annan utrustning. Boende i Kävlinge med låg kommunalskatt gör det iofs betydligt enklare att hantera.

Som så ofta när viljan får härja fritt, så exploderar uppfinningsrikedom och innovation. Viljan att testa, leka och prova på. Det kan man framförallt se genom:

  1. Även om bygginstruktionen var väldigt enkel för den ursprungliga så har det nu kommit betydligt mer sofistikerade byggsatser. Byggsatser som framförallt gör bygget mindre ömtåligt.
  2. Helt plötsligt har flertalet hobbybutiker, med inriktning elektronik, fått in sensorer och liknande på lager. Genererade säkert ett antal arbetstillfällen.
  3. De som levererade PM2.5 och PM10 sensorn har fått ändan ur vagnen och passar på att rida på vågen – med ännu bättre sensorer.
  4. Varianter och förbättringar kommer i en strid ström. Varianter som inte bara mäter PM2.5 och PM10, utan även VOC (Volatile Organic Compounds), NO2, NO, CO, CO2, Radioaktivitet, etc.

Idag kostar en CO2 sensor som bygger på principen som heter NDIR (Nondispersive Infrared Sensor) knappt 600kr. Detta är samma typ av sensor som den som finns på Hawaii och som oftast tidningar hänvisar till. Sensorn är 35 x 23mm. D.v.s två stycken får nästan plats bredvid varandra i en tändsticksask.

          

Man kan naturligtvis fundera en vända kring hur bra det är att glada amatörer mäter och publicerar dessa data. Även om dessa sensorer använder samma principer som de rent vetenskapliga, är de möjligen inte helt i klass. Dock, så länge man är medveten om dessa eventuella begränsningar, är det enbart till gagn. Att lära sig nya saker kan aldrig vara fel!

Hur ser det ut … idag då …

Den 9/3 såg det ut så här i södra Sverige, stora delar av Danmark och norra Tyskland.

Idag 12/7 ser det ut så här … På ca: 3 månader har antalet sensorer (enligt det ursprungliga konceptet) vuxit med mer än 500%. Det finns nu ca: 200 enheter i Sverige.

Fantastiskt bra luft ser det också ut att vara, åtminstone vad gäller partiklar.

I början av projektet var jag själv lite fundersam kring varför det alltid var grönt i, och kring, Stockholm. Man SKULLE kunna tänka sig att där var åtminstone någon dag lite pissgul färg för luftkvaliteten. Samma sak har Stockholm själva noterat i en rapport. Faktum är att Stockholm inte har haft så ren luft på 50 år som nu.

”Stockholm har mycket bättre luft idag jämfört med för 50 år sedan. Luftföroreningar som då var stora problem i Stockholmsluften – svaveldioxid, bly, kolmonoxid, bensen m.fl. understiger numera gränsvärdena med bred marginal.” 

”År 2017 uppmättes rekordlåga halter av NO2 på flera av stadens mätstationer. Miljökvalitetsnormen klarades på alla stadens gatustationer förutom på Hornsgatan. För första gången sen 2011 klarades EU:s miljökvalitetsnormer för NO2 över hela staden med marginal.”

Samma förbättring gäller PM2.5 och PM10, som dessa projekt just nu fokuserar kring.

”För fjärde året i följd klarades miljökvalitetsnormen för PM10 i hela Stockholms stad. Det är resultatet av ett mycket ambitiöst arbete från Trafikkontoret som de senaste vintersäsongerna konsekvent och intensivt har dammbundit de 35 gator som anges i det fastställda åtgärdsprogrammet för Stockholms län.”

”När det gäller PM 2,5 – som ofta är ett stort problem i många länder – är halterna i Stockholm mycket låga. Kraven för god miljö enligt Sveriges nationella miljömål klaras med god marginal.”

Trotts då en tämligen rikare bilflotta 2018 än 1968. 2017 fanns det drygt 3 miljoner fler bilar än 1968, en ökning med 134%.

En hoppfull framtid!


Thomas Lövskog
Ordförande Miljö och Byggnadsnämnden

Källor
SCB; Personbilar i trafik 1923–2017, tidsserie
Stockholms Stad; Luften i Stockholm – Årsrapport 2017