Välkomna till presskonferens!

På måndag presenterar Alliansen i Kävlinge sin politiska plattform för 2019-2022 och de direktiv som kommer att läggas inför eftermiddagens budgetfullmäktige för 2019. Presskonferensen inleds kl 13 i kommunhuset i Kävlinge, där representanter från alla Alliansens partier kommer att vara närvarande.

Vi har haft förmånen att i olika konstellationer leda Kävlinge kommun tillsammans i 12 år. Under denna tid har Kävlinge utvecklats till Sveriges kvalitetskommun, ökat i samtliga rankingar, vare sig det är skola, omsorg, företagsklimat eller miljö.
Detta kommer vi fortsätta utveckla de kommande fyra åren – tillsammans i Alliansen. Vi i moderaterna är glada för att vårt samarbete fortsätter kommande mandatperiod.


Pia Almström


Annsofie Thuresson

Samverkan mellan kommun och region för att sätta våra seniorers hälsa i centrum

En välfungerande omsorg i kommunen och en vård med bra kvalitet för våra seniorer hänger ihop. Det är därför som region Skåne har skapat ett nytt hälso-och-sjukvårdsavtal med just våra mest sjuka äldre i centrum. Målet? Att de som är mest sköra ska slippa ta sig till vården, vården ska komma till dem.

Vi i kommunens omsorg erbjuder inskrivning i denna vårdform och regionen står för sin del med läkare från primärvården. I många fall ska då den äldre som är inskriven slippa komma in till sjukhuset utan istället kommer läkare till hen när det behövs. Minimera in och ut på sjukhus, utan istället vårdas tryggt och säkert hemma. Vare sig om hemma är ett särskilt boende eller ordinärt boende. Detta bygger på en samverkan och en utveckling av primärvården – för målet är att detta ska fungera dygnet runt – 7 dagar i veckan.

Var står vi då? Kommunens omsorg bemannar upp och omorganiserar för att möta behoven (något som ni säkert läst om i media). Önskan hade varit att region Skåne gjort detsamma. Sett till att primärvården i kommunen fungerar och har tillräckligt med resurser för att klara av de nya kraven. Det har de inte gjort. Här fallerar det röd-gröna styret i regionen. En omprioritering av resurser krävs för att få detta på plats. Vad skulle en sådan omprioritering av medel göra? Att trycket på sjukvården och de få vårdplatser vi har minskar. Vi har idag en mycket komplicerad sjukvårdsstruktur och organisation som kräver mer chefsled och administratörer än nödvändigt. Genom en effektivare struktur och organisation med personalen i centrum hade vi kunnat omprioritera resurser till primärvården och därmed fått en bättre vård för våra seniorer. Effekten för kommunens omsorg hade varit markant.

Vi i moderaterna kommer att fokusera på den nära vården, på att våra äldre får den vård som de har rätt till, i rätt tid. Rösta bort köerna den 9 september – rösta på moderaterna.

Annsofie Thuresson
ordförande socialnämnden
regionfullmäktigekandidat

#folkhälsoutmaningen tar fart!

Det bästa sättet att minska trycket på vården och i omsorgen är den förebyggande verksamheten och att öka folkhälsan. Något som vi båda är väl medvetna om både i professionen, som privatpersoner likväl som i den politiska rollen.  Ut och röra på sig helt enkelt. Det behöver inte vara svårt och i Kävlinge kommun bör de bästa förutsättningarna finnas. Därför startade vi #folkhälsoutmaningen – en utmaning att testa av våra slingor, stigar, utegym, lekplatser etc. i kommunen. Vi gjorde helt enkelt juli månad till en folkhälsomånad!
Responsen har varit överväldigande. Vi har fått mess, mail och bilder via Facebook när våra invånare rider, tränar, springer, leker med barnen, cyklar. Allt med tips på förbättringar eller tips på var det är bäst att just träna. Vi kommer att återkomma till er med allt när juli månad är slut. Men tack för ert engagemang och för att ni ser att folkhälsan är viktig!

Men vi stannade inte där, vi utmanade också politiska kolleger runt om i Sverige att göra samma sa, att göra #folkhälsoutmaningen och även här är gensvaret stort. Helsingborg, Örkelljunga, Nyköping, Lomma, Svedala, Haninge (som i sin tur fått med Mora, Åre, Tyresö och Halmstad) och den sprider sig.

Så, har du inte antagit #folkhälsoutmaningen ännu så starta imorgon! Ut och gå, lek med barnen, spring, simma, träna, ja, vad som passar dig bäst. Lägg ut bilder och kommentarer under hashtag #folkhälsoutmaningen – så ser vi om vi kan förbättra folkhälsan ännu mer!


Annsofie Thuresson
Ordförande socialnämnden


Julia Stala

Ledamot Bildningsnämnden

Hur valfrihet ger möjlighet

Moderaterna säger inför valet att det ska vara ”lika för alla” – rättigheter, skyldigheter, möjligheter. För mig är valfrihet just detta. En rättighet att välja, en skyldighet att sätta dig in i valen och en möjlighet att påverka ditt liv och inte lämna det upp till tjänstemän eller politiker att bestämma.

Jag har tillsammans med mina kolleger i socialnämnden har infört Lagen Om Valfrihet (LOV) denna mandatperiod i Kävlinge kommun inom två områden. Särskilt boende inom hemvården och daglig verksamhet inom LSS. Det innebär att våra äldre och våra funktionsvarierade får rättigheten att välja, men också skyldigheten att sätta sig in i valen och möjligheten att påverka sitt liv.

Att införa ett sådant beslut tar tid. Först året lades direktiv, andra året tog vi beslut att påbörja processen, tredje året beslut och förutsättningar, och nu fjärde året är det infört sedan några månader tillbaka.

Inom daglig verksamhet har vi nu, förutom den kommunala dagliga verksamheten, två till verksamheter som har validerat sig. Ytterligare står på vänt. Inom särskilt boende finns det nu, förutom våra 5 kommunala boende, också ett privat alternativ att välja mellan. Det finns dessutom fler intressenter som vill bygga, etablera sig och skapa omsorgsjobb och bostäder i kommunens västra delar.

Effekten? Vi har gått från en kö inom särskilt boende på över 20 personer och bland de längsta tiderna i landet till att nu har 0 personer i kö och inga väntetider. En berättigad fråga här är ”men finns det tomma platser då, för är det inte det så finns det inte valmöjlighet”. Det är rätt, men idag finns det platser och den som väljer kan också välja att ta en plats omgående eller invänta ledig plats. Det händer snabbt och jag är övertygad om att vi kommer att tillgodose våra invånares rättighet att välja. Inom daglig verksamhet kan vi nu erbjuda nya spännande jobb för våra funktionsvarierade.

Men rättigheten är skör. Socialdemokraterna har tydligt deklarerat att de kommer att ta bort valmöjligheten för våra äldre och funktionsvarierade. Ta bort rättigheten, skyldigheten och möjligheten. De ser att de som politiker är bättre lämpade att bestämma över invånarnas liv. Det anser inte vi moderater. Vi kommer därför att fortsätta jobba för din frihet, din frihet, rättighet och möjlighet att välja.


Annsofie Thuresson
Ordförande Socialnämnden
Kandidat Regionfullmäktige / Kommunfullmäktige

Med sikte på framtiden

Vi står inför en spännande tid i Kävlinges omsorg. Morgondagens omsorg och hemvård gör att vi måste tänka nytt. Varför? För att vi står inför nya utmaningar, nya lagar och nya behov. Därför har en omorganisering inom omsorgen påbörjats. För att säkra att vår duktiga personal gör det som de är utbildade till och framförallt för att säkra att våra invånare får det stöd och insatser de behöver. En omorganisering som utgår från de behov som finns, på att utveckla. Utveckla den förebyggande verksamheten, de korta, tillfälliga insatserna, hemtjänsten och det särskilda boendet.

Men att förändra skapar osäkerhet. Det har vi exempelvis sett de senaste dagarna i VILA-enheten (Vård I Livets Avslut). Idag är de 6 undersköterskorna med specialistutbildning i palliativvård en egen enhet. Vi har flera specialistutbildade undersköterskor, exempelvis i demensvård och somatiskvård. Men de är inte egna enheter utan en del av hemvården. Det är det som nu också de palliativt utbildade undersköterskorna blir. Deras kompetens behövs i hemvården som helhet, deras kompetens behövs på ett nytt sätt. Den behövs även för våra mest sjuka. De och all vår fantastiska personal behövs lika mycket.

Nu måste vi tydliggöra en sak. Omorganiseringar inom förvaltningen är inte politiska beslut. Vi politiker sätter mål, ger direktiv, tar fram strategier och så vidare för att föra kommunens verksamhet framåt, VAD ska göras? HUR det ska göras, dvs hur organiserar sig förvaltningen bäst är en förvaltningsfråga. Det som gör oss riktigt upprörda i detta är de politiska partier som drar nytta av personers oro, som göder och föder den. Som mycket väl vet bakgrunden men istället för att bemöta och lugna eggar på. Som lovar allt till alla och som rent krasst far med osanning. Det är viktigt i alla diskussioner att vi är sakliga och skiljer på vad och hur.

Socialnämnden har fått information och självklart finns det en varierande grad av oro för hur detta ska bli och naturligtvis följer vi utvecklingen nogsamt. Moderata gruppen har också fått information och även här följer vi utvecklingen. Men om vi ser hela bilden så ser vi fördelarna i den organisation som nu tar plats. Som på ett ännu tydligare sätt sätter våra invånare och deras behov i centrum och som tar tillvara på och utvecklar vår personals kompetens.


Pia Almström
Kommunstyrelsens Ordförande


Annsofie Thuresson
Ordförande Socialnämnden

En vårvals-budget

Så kom vårbudgeten – egentligen en revidering av höstens budget några månader in på det nya året. Justeringar med tanke på ny kunskap eller händelser och i ett valår, valfläsk. Knappt 10 miljarder om man sammanfattar tabellerna från sidan 11-12 i vårpropositionen.

De förslag som regeringen själva lyfter är exempelvis bättre tillgänglighet i hälso- och sjukvård, 600 miljoner, stärkt trygghet och säkerhet med 279 miljoner och fler i jobb med en summa på 81 miljoner.

Låt oss sätta detta i lite perspektiv. 600 miljoner kronor för en bättre tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Idag har vi knappt 115 000 personer i kö i region Skåne och 30 000 av dem har väntat längre än vad vårdgarantin tillåter. Bara köerna i Skåne skulle kosta 675 miljoner att korta. Visst är det en revidering uppåt med 600 miljoner, som räcker, knappt, till en region eller landsting. Däremot så läggs 1,1 miljarder på bidrag för läkemedelsförmånerna. Ni vet ”gratis” medicin (fast det är alltid någon annan som betalar). Ett bidrag som ökar betydligt och bara sedan höstbudgeten behöver alltså dryga miljarden sättas till för att få ihop budgeten.

Stärkt trygghet och säkerhet. Där går 200 miljoner kronor till polis och 79 miljoner till tull och skatteverket. Polisens är exempelvis för att öka polisens förmåga att ingripa mot organiserad brottslighet och terrorism och för att poliser i yttre tjänst ska kunna utrustas med kroppsburna kameror. Vi säger inte att detta är fel, men idag, när vi ser hur otryggheten ökar, måste den viktigaste prioriteringen vara den kommunnära polisen. Det är poliserna som patrullerar, som finns i våra närområden som måste satsas på, som måste utökas så att våra invånare känner en större trygghet i sin vardag.

Fler i jobb – 81 miljoner. Ja den finns i sammanfattningen som regeringen själva gjort, men består av flera poster. Gemensamt är att det är arbetsmarknadsprogram. Det är inte satsning på företagande, på utökat RUT och ROT som vi vet stimulerar jobbmarknaden. Det är inte förenkling av regler eller varför inte sänkning av aktiekapital för att starta ett AB. Det är inte arbetsmarknadsåtgärder som skapar jobb, det är företagarna.

Saknas det något? Ja, om vi ser på debatten i tidningarna så en stor del finns inte med i ett enda ord, i en enda mening och med ett enda öre. LSS. Trots kritik, trots nedskärning, trots nya rättsfall så finns ingenting med om detta i vårbudgeten. Avveckling eller utveckling av välfärden? Men 40 miljoner till regeringskansliet finns.

Budgeten för Sverige är som budgeten för regionen eller budgeten för kommunen. Baserat på prioriteringar. Vad ska prioriteras, vad är bäst, vad ger mest frihet till våra invånare? Bidrag och arbetsmarknadsåtgärder? Eller satsningar på företagande och riktiga jobb?

Och det är bara sittande regering som kan kalla det en satsning när de nu äntligen tillför pengar i budgeten för att betala tillbaka de skulder som de har till kommunen. Vi har hört det för, så först när vi ser pengarna på kommunens konto så tror vi på det.


Annsofie Thuresson
Ordförande Socialnämnden

patrik bengtsson
Patrik Bengtsson
Vice Ordförande Bildingsnämnden

Var god vänta – en rapport om de skånska vårdköerna

Fredagen den 2 mars släppte moderaterna i region Skåne en rapport om utvecklingen av skånsk sjukvård sedan 2014. Det är en nedslående läsning. Om vi idag ställer alla patienter som står i någon form av kö för att komma till primärvård, operation, specialister så är det 114 872 personer. En kö mellan Malmö till Kristianstad.

Valet 2014 så lovade S att öka antalet disponibla vårdplatser med 300. Idag har vi facit. De har minskat med 207. En diskrepans med 500 platser. I Kävlinge lovade S att det skulle komma en ny vårdcentral i regionens regi i de östra delarna. Ytterligare en brutit vallöfte. Ja, nu kommer det en filial till Sundets läkargrupp till Furulund, ett välkommet tillskott av en privat vårdcentral. Men det är inte detta som Kävlinges socialdemokrater tillsammans med Henrik Fritzon lovade. I Kävlinge S värld ska nämligen allt vara i offentlig regi. Jag är däremot glad över att en privat aktör vågar satsa på filialer i vår kommun. Det är absolut nödvändigt med den stora problematik som finns kring primärvården i Kävlinge.

Men hur gör vi vården mer tillänglig? Problematiken just nu är så stor att det inte finns en lösning som fungerar, vi måste hitta flera sätt att arbeta på. Tre av dem är:

  • Införa kö-miljarden. Detta är ett positivt incitament för att minska köerna. Klarar ni vårdgarantin får ni mer medel. Den togs bort av socialdemokraterna och det har visat sig vara förödande.
  • Satsa mer pengar på primärvården. Som ni kan se i Alliansens budget så läggs en betydande del mer pengar på primärvården än i styrets. Genom en fungerande primärvård så minskar också trycken på sjukhusen och specialistvården.
  • Ordning och reda i ekonomin. Vi har sett en ohållbar kostnadsutveckling i regionen sedan socialdemokraterna tog över styret. Detta måste stoppas. De medel som finns ska läggas på rätt saker.

Den 9 september har du ett val – gör som jag, välj att rösta bort köerna. Rösta på moderaterna.


Annsofie Thuresson
Moderat regionkandidat mellankretsen

När staten drar in blir det kommunens ansvar

Att se TV4 Kalla Fakta den 22 januari kan inte lämna någon oberörd. Regleringsbrevet från barn-äldre-jämställdhetsminister Åsa Regnér med det direkta direktivet till försäkringskassan att bryta utvecklingen av antalet timmar av statlig personlig assistans inom LSS så har utan tvekat startat avvecklingen av välfärden för personer med funktionsnedsättning. En LSS-lagstiftning som kom till för att ge frihet till personer med funktionsnedsättning, ge  så lika villkor att leva sitt liv som vi utan funktionsnedsättning kan och för att minska klyftor och få bort institutionaliseringar.

Att gömma sig bakom domar duger inte, det försäkringskassan gör är att tolka domar. Regleringsbrevet innebär att 8 av 10 numera får avslag på sina nya ansökningar om assistans. Det innebär att personer med behov får assistansen indragen och kraftigt minskad. Behovet är detsamma men tolkning har ändrats. Detta har regeringen både förmåga och makt att kunna ändra, men väljer att inte göra det.

Varför är en fråga att ställa sig. Ja, timmarna har ökat och ja det har funnits problem även i denna sektor kring ”fusk”. Det innebär inte att alla är fuskare, det innebär att det är det finns problem att hantera. En justering av lagstiftning att göra. Det innebär inte heller att försäkringskassan ska behandla alla som söker assistans som fuskare. Att de ska låta ansökningsprocessen bli en förnedrande och integritetskränkande process där människor bryts ner till sekunder och minuter. Ett normalt möte med försäkringskassan med assistansansökan tar ett antal timmar. Där ska du som funktionsnedsatt eller anhörig bevisa att du duschar visst antal minuter, att du behöver hjälp med matning visst antal minuter, att du behöver hjälp med att prata och så vidare och så vidare. Det minsta felavvägt ord vänds emot den sökande och ger avslag.

Men att säga att socialdemokraterna avvecklar välfärden är väl drastiskt? Då vill jag be er att se i budget för 2018. En budget som socialdemokraterna gick stort ut med att ”nu ska de satsa på välfärden”. Hur mycket tror ni de satsade på funktionsnedsatta? I princip ingenting. Den enda uppräkning som gjordes var minimalt påslag av tim-ersättningen, ingen beräkning för fler utan snarare nerdragning. Däremot satsade regeringen 2,7 miljarder för att införa avdragsrätten för fackförbunden. Ja ni vet, friska människor som arbetar och är med i facken. Men att ge frihet och lika förutsättningar för de funktionsnedsatta? Nej, det är inte prioriterat av socialdemokraterna (se LO), vänstern och miljöpartiet.

Så frågan är igen varför? En tolkning som ligger nära till hands är att man effektivt kan minska på statliga kostnader och skjuta över ansvar och kostnad till kommunerna istället. Ja för Åsa Regnér är oerhört tydlig med att förklara att ”kommunerna ska ta sitt ansvar” – inte staten. Eller kan det vara så att just assistansen numera sköts av egna företagare? Enligt lagen så får den enskilde själv välja vem som utför assistansen och det har lett till en välfärdsmarknad inom detta område. Det räcker inte med vinstförbud, utan här pekar regeringen med hela handen för att minska timmar.

Men kärnan i det hela – vad gör det för de funktionsnedsatta? Vad gör det för Loke? För Max? För alla barn, ungdomar och vuxna som inte får det som LSS-lagen säger, ett liv på liknade villkor. Ska de inte kunna gå ut? Få duscha en gång i veckan? Skillnad på assistansersättning mot exempelvis sjukskrivning är stor. Ersättningen går till personliga assistenter – till jobb, till ”enkla jobb” vilket också leder till att kommuner och stat får in skattemedel och att vi har en minskad arbetslöshet. Men detta ses inte, man endast ser de funktionsnedsatta som kostnader.

Socialdemokraterna utvecklar välfärden? Det är bilden de vill sätta när det som de egentligen gör är att avveckla välfärden, även om det drabbar det som är svagast i samhället.

Annsofie Thuresson
ordförande socialnämnden

Historisk nomineringsstämma för Kävlingemoderaterna

Den 25 november hade skånemoderaterna sin nomineringsstämma till riksdags och regionlistorna till val 2018. Kävlingemoderaterna var representerade av 12 ombud (Pia Almström, Johan Ericsson, Patrik Bengtsson, Julia Stala, Kjell-Arne Ohlsson, Alexandra Wallin, Anders Lindvall, Thomas Lövskog, Johan Westin, Ulla Nordström, Ulf Nordström samt Tommy Almström) och två observatörer som tillika var kandidater till riksdag (Boriana Åberg) och region (Annsofie Thuresson)

Efter inledning av både vår partiledare Ulf Kristersson och partisekreterare Gunnar Strömmer så var det dags för riksdagens listor att sättas.

Pia Almström, som varit vice ordförande i rekryteringsstyrelsen, satt i stämmopresidiet. Fem kandidater skulle rangordnas och vår Boriana Åberg höll ett lysande, ideologiskt och personligt tal som gick hem hos ombudet. Det visade sig tydligt i omröstningen där vi med stor stolthet kunde konstatera att Boriana blev, med bred marginal, framröstad att toppa valsedlen för Skåne Södra.

”Jag är glad och hedrad över förtroendet att toppa riksdagslistan.” säger Boriana Åberg.” För mig, som är född och uppvuxen i en kommunistdiktatur är det mycket stort att inte bara få rösta utan också själv ställa upp i fria och demokratiska val. Nu gäller det att kämpa för en moderat valseger” fortsätter Boriana Åberg.

Efter lunch fortsatte nomineringsstämman med valen till regionen. Johan Ericsson, som varit ordförande i rekryteringsstyrelsen, satt ordförande för denna del av stämman. De 10 första kandidaterna var rangordnade sinsemellan men fick möjlighet att under en minut presentera sig och deras tankar kring region Skåne. Stämman fastställde sedan föreslagen valsedel och Annsofie Thuresson representerar Kävlingemoderaterna på en ledande fjärde plats på Mellankretsens lista.

”Jag är väldigt glad att jag fått förtroendet att representera moderaterna i regionen. För Kävlinge är det oerhört viktigt att ha en kandidat som kan vara med och påverka och förändra det som också påverkar våra invånare dagligen, som tillgängligheten i primärvården eller situationen på E6” säger Annsofie Thuresson

Detta är första gången vi har ett förstanamn på riksdagslistan och även ett ledande namn på regionlistan. Det innebär att du som invånare kan välja starka Kävlingemoderater, inte bara i kommunen, utan också i region och riksdag. Kandidater som kommer att arbeta för Kävlinge, Skåne och Sveriges bästa.

Styrelsen – Kävlingemoderaterna

Fortsatta satsningar på maten i hemvården

Kävlinge kommuns mat på våra boende är bland de bästa i Sverige och ska fortsätta vara så. Varför? Det finns många skäl men två är särskilt viktiga:

1) Maten är för många den viktigaste stunden på dagen. Man får sitta ner, ta det lugnt, njuta och hämta energi. En hög kvalitet på maten, bra utbud och, ja, faktiskt mat man vill äta är det som sätter guldkant på tillvaron hos många av våra kunder på boende, eller de som bor hemma men går och äter på våra restauranger

2) Bra mat med bra kvalitet är den bästa förebyggande verksamheten som vi kan ha. Genom att äta bra minskar vi sjukdomar, fall, vi ökar energin och livsglädjen.

        

 

Med jämna mellanrum görs nya upphandlingar av leverantörer av maten. Detta måste göras enligt lag. Upphandlingen som nu är genomförd tillsammans med kringliggande kommuner innebar kraftigt ökade priser på livsmedel som kött, fisk och fågel. Det har du nog också själv märkt när du handlar i affären.

För att bibehålla kvalitén och kunna fortsätta göra satsningar som att rulla ut buffékonceptet till alla våra restauranger så höjs därför priset i restaurangerna med 2 kr från årsskiftet. För de som har abonnemang (bor på boende) blir höjningen den som är varje år, dvs index-uppräkningen. Att inte göra detta hade kraftigt försämrat för våra kunder och äldre och vi hade behövt ändra utbud och tillbehör. Inte något som moderaterna och kvintetten vill. Eftersom restaurangerna är öppna för allmänheten, så att anhöriga kan komma och äta med sina nära och kära, så måste vi enligt lag vara konkurrensneutrala. Att använda skattemedel är inte förenlig med detta, då hade vi behövt stänga, inte heller något vi vill ska ske.

Vi i moderaterna och i kvintetten fortsätter utveckla maten, kvalitén och Kävlinge måltidsservice. Vi har denna mandatperiod infört måltidsvän, utvecklat restaurangerna, infört mer valfrihet i måltiden, satsat på framtidens seniormåltid, utvecklat ett nytt inköpskoncept och det senaste – kioskvagnen för att förbättra mellanmålen. Det ger kvalitet, det ger trygghet, det ger valfrihet – detta är fortsatta satsningar på maten.

Annsofie Thuresson
ordförande socialnämnden