Ett svagare Europa

brexit

Storbritanniens val att lämna EU kommer att få stora konsekvenser för Sverige. Vi kommer att få ett svagare Europa där Storbritannien riskerar att falla sönder och länder i övriga EU följa efter.

Vi får inte glömma att EU startade som ett fredsprojekt. Vid Sovjetunionens sönderfall fanns EU där som en stabiliserande kraft och gjorde det möjligt för bildandet av nya demokratier. Inte minst under Balkankriget och dess följder spelade EU en avgörande roll.

Utvecklingen riskerar att vända från gemenskap och integration till ett Europa med konflikter mellan länder. Inte minst de brittiska politiska partierna måste ta på sig skulden för resultatet blev som det blev. Man har använt sig av EU-kritik för att vinna billiga inrikespolitiska poäng. Valet till EU-parlamentet har inte setts som så viktigt. Bättre att skicka en ”kul typ” till EU-parlamentet en någon som kan företräda landet i viktiga frågor.

Samma resonemang har vi haft i Sverige. EU valet har mer präglats av vem vi ska välja än vad den personen står för. Den linjen har också vi som politiskt parti drivit. Det är inte konstigare än att om du väljer en moderat i riksdag och kommun, väljer du också en moderat till EU-parlamentet. Helt enkelt därför att moderaterna har den bästa politiken, även i EU. Många har tagit alltför lätt på EU-frågor och säker trott att det ordnar sig ändå.

Alla vi som lever i demokratiska länder har den fantastiska rättigheten att vara med och påverka hur våra länder ska styras. Det är en rättighet men med den kommer också skyldigheter. Inte minst att sätta sig in i vad det innebär att rösta på ett visst parti eller en viss inriktning i en folkomröstning. Redan dagen efter folkomröstningen i Storbritannien om att lämna EU kunde man se rubriker om att britterna ångrade sig. Ett par dagar efter hade två miljoner britter skrivit på namninsamlingar om att göra om folkomröstningen. Två miljoner är inte speciellt många med tanke på att nästan 35 miljoner gick och röstade och en gissning är att många av de som skrivit under är de som röstade för att vara kvar i EU.

Om det nu är en betydande mängd människor som ångrar sig, för att de röstade för utträde eller för att de inte gick och röstade alls, så vaknar de upp till en bister verklighet. Som medborgare har du skyldighet att ta ställning, eller att aktivt låta bli. Det här är stora komplicerade processer som kräver en tydlig inriktning, man kan inte ändra inriktning varannan dag. Antingen är man med eller så är man inte.

Nu står vi här med en helt ny situation som kommer att påverka oss för lång tid framåt. Hur blev det så, frågar sig många? Ja man kan bara se hur många som röstade i valet i Storbritannien. De som inte röstade var ungdomen 18-24 år. Bara 35 % i den gruppen röstade. Medan över 65 år var det 85 %. Något att tänka på inför framtiden är att verkligen ta nytta av de demokratiska rättigheterna vi har. Annars får man ta det som det blir. Välkomna till verkligheten.

Den enda förmildrande omständighet som kan finnas är att debatten har varit populistisk och lögnaktig. UKIP har gått hårt fram i valrörelsen med alla pengar som gått till EU istället skulle användas till den offentliga sjukvården. Något som Nigel Farage backade från redan på morgonen dagen efter valet. Många människor har röstat för ett utträde med detta för ögonen, för att nu upptäcka att de blivit grundlurade. Det har förekommit rena lögner om vad EU reglerar och inte. Många människor har gått på lögnerna och löftena utan att vara källkritiska.

Populism är en mycket farlig ingrediens i politiska sammanhang. Vi är verkligen inte fria från sånt i Sverige. Senast på förra fullmäktige här i Kävlinge, då budgeten debatterades, föreslog Sverigedemokraterna att man skulle stoppa flyktingmottagande tvärt och därmed frigöra 40 miljoner som kunde användas till annat. En och annan skulle säker tyckt det var en bra idé om det hade varit valrörelse. Det är ju bara det att merparten av det som flyktingmottagandet kostar står staten för. Var de fått just 40 miljoner från är oklart men det är solklart att om vi stoppat flyktingmottagandet hade vi fått mindre pengar från staten. Som det ser ut nu hade vi dessutom fått ett vite för att vi hade vägrat. Resultatet hade troligen varit att det kostat oss mer än vi sparat.

I valrörelsen såg vi samma populism från Vänsterpartiet beträffande vinster i välfärden. De pengar vi skulle haft till välfärd går till vinster i privata företag. Man utelämnar helt det faktum att många privata företag inom välfärd är effektivare än de offentliga utförarna. Man kan utföra samma sak till lägre kostnad för skattebetalarna, och ändå göra en vinst. Så visst går skattemedel till vinst i privata företag, men det är inte pengar som skulle kunnat användas till mer välfärd om verksamheten drivits i offentlig regi. I många fall hade pengarna försvunnit i mindre effektiva organisationer.

När vi la ut gata/park skötseln på entreprenad fick vi höjd kvalité på skötseln samtidigt som vi sänkte kostnaden med tre miljoner årligen. Skulle vi gjort motsvarande kvalitets höjning med vår befintliga organisation skulle det kostat oss 1,5 miljoner årligen. Det har blivit billigare och bättre för kommuninvånarna – men skattemedel går också till vinst i två privata företag. Frågeställningen bör vara ska vi få ut mesta möjliga för varje skattekrona eller är det viktigare att allt görs i offentlig regi?

Det är en skyldighet man har som medborgare i en demokrati att analysera alternativen innan man lägger in röst på det som verkar enkelt och bra på plakat och bussidor. Det borde många britter gjort istället för att tro på ett parti som har som enda stora fråga att lämna EU. Med en retorik som går ut på att allt dåligt beror på EU och allt man vill kan finansieras med pengarna som blir över om man lämnar EU. På motsvarande sätt som Sverigedemokraterna pekar ut invandrare och flyktingar som roten till allt ont och stoppar vi bara flyktingmottagandet får vi råd med allt vi vill och lite till.

Så enkel är inte verkligheten – varken i Storbritannien eller Sverige.

Johan Ericsson                                           Pia kommunhus

Johan Ericsson                                  Pia Almström
Ordförande Moderaterna                    Ordförande Kommunstyrelsen  
Kävlinge                                                   Kävlinge     

Hela kommunen ska växa

Det kan inte nog många gånger påpekas hur viktigt det är att kommunen växer och ökar sitt invånarantal. Utan en ökande befolkning kommer resurserna till vår offentliga verksamhet att i praktiken minska, bland annat som en följd av en ökande äldre befolkning men även ökade krav och önskemål från andra åldersgrupper.

En förutsättning för att vi ska bli fler är att det finns bostäder till dessa nya Kävlingebor. Byggande har kommit igång i kommunen. I Kävlinge bygger KKB drygt 100 nya bostäder på den så kallade Cirkustomten, det rivs för fullt på gamla Scan-områden för att förbereda för runt 1500 bostäder i Stationsstaden. Det skissas på att exploatera Solanum-området så att det kan byggas en hel del bostäder där också. Det är troligt att Pågatågsstationen i Furulund kommer att öka intresset för att bygga bostäder även där.

I de västra delarna ser det inte lika ljust ut. Vi moderater har varit positiva till flera förslag både öster och väster om E6:an men vi har av olika skäl inte fått med oss en majoritet i fullmäktige. Det har handlat om bevarande av jordbruksmark, alternativa användningsområden av marken och om hänsyn till de som redan bor där. Var för sig kanske rimliga synpunkter men summerat blir det svårt att få till något byggande alls.

Varje ny invånare genererar skattemedel till hela kommunen. Det spelar ingen roll om de bosätter sig i de östra eller västra delarna, om de bosätter sig i tätorterna eller på landsbygden. Det som däremot påverkas är närheten till kommunal, och privat, service. En förbättrad kollektivtrafik bygger på att det finns ett befolkningsunderlag för detta. Etablering av t.ex. badhus, återvinningscentraler mm kommer att ske där det bor flest människor. Närbutiker kommer sannolikt inte att öppnas på orter som inte har det idag, om orten inte växer.

Moderaterna i Kävlinge vill att hela kommunen ska utvecklas. Vi vill att det ska byggas bostäder även i de västra delarna. Vi vill att kommunen uttalar sin vilja att det i framtiden ska bli bostäder på det gamla kärnkraftsområdet när rivningen är avslutad. Området, Barsebäcks Sjöstad, skulle fullt utbyggt kunna bestå av 3000 bostäder. Det betyder i storleksordningen 7000 invånare. Så många människor kommer att resultera i ett rejält ökat underlag för kollektivtrafik, och annan offentlig service, inte bara i sjöstaden utan även för byarna väster om E6:an och stora delar av Löddeköpinge. Det skulle balansera den befolkningspolarisering österut inom kommunen, som sker nu med stora projekt i Kävlinge/Furulund och bara små i de västra delarna.

Marken är redan ianspråktagen, det är ingen åkermark eller orörd kuststräcka som vi pratar om. Det är det bästa läget man kan tänka sig. Den stora haken är att det inte är Kävlinge kommun som äger marken. Det är naturligtvis upp till ägaren att själv välja vad man vill göra med marken, men utan en tydlig viljeinriktning från kommunen minskar intresset från markägaren att bygga bostäder eller att sälja marken till någon som vill.

Vi Moderaterna är de enda som driver detta. Andra partier i kommunen vill att det ska byggas forskningsanläggningar eller hoppas på någon form av tung industri. Inget av dessa förslag skulle gynna kommuninvånarna lika mycket som ett bostadsområde, eller snarare en ny stad, skulle göra.

Med småbåtshamn, hotell och restauranger skulle Barsebäcks Sjöstad kunna generera turistintäkter som gynnar nya och redan etablerade företagare. Konferenser, bad, shopping, och golf, med boende alldeles intill Öresund.

Detta är ett alldeles för bra område för att användas till industriändamål. Visst kommer det att kosta att bo där, det kan man nog räkna med. Alla kommer inte att ha råd med en lägenhet eller annat boende där, men det kommer att skapa flyttkedjor inom kommunen som frigör andra bostäder i kommunen. Det kommer att generera nya kommuninvånare från andra kommuner. Även välbeställda människor från andra kommuner genererar skatteintäkter till vår kommun om de flyttar hit.

Johan Ericsson Johan Ericsson

Att få välja på riktigt

LOV är ett begrepp som många slänger sig med. Vad är det egentligen? LOV är en förkortning för Lagen Om Valfrihet. Kort sagt, vi politiker säger ”vet ni, ni som invånare är kloka och det är inte vi som ska bestämma vart ni ska bo eller vem som ska komma hem till er och hjälpa er, det är ni som ska göra det”.

Låter det bra och rimligt? Absolut tycker vi i moderaterna och kvintetten. Socialdemokraterna? De finner ingen anledning att tro att du som invånare kan och vill välja. Det är tydligen de bättre på än du. Ja, det är den enda slutsatsen som vi kan dra med tanke på att all diskussion om LOV avslutas med avslag eller ”för övrigt vill vi att all verksamhet ska vara i kommunal regi”.

Men åter till LOV – hur kan vi vara säkra på att det är bra verksamhet som de privata entreprenörerna driver? Vi politiker ställer upp krav på exempelvis kvalitet, stabilitet och trygghet – ja samma krav som i ställer till kommunens verksamhet – och de företag som möter kraven kan då utföra tjänsterna åt kommunen. Men försvinner kommunens ansvar? Nej, absolut inte, tvärt om. Kommunen är din partner i detta som också kontrollerar att entreprenörerna sköter sig och möter det som de lovat. Vi fick en genomgång på senaste nämnden om uppföljning av Attendos arbete och vi frågade då om vi gör samma kontroll på våra egna verksamheter? Nej… ja, alltså, vi kontrollerar dem och har brukarenkäter men nej, inte samma detaljerade kontroll görs. Det tar vi till oss och ser till att vi får göra i fortsättningen.

Men försvinner den kommunala verksamheten? Nej, med LOV finns den kommunala utföraren kvar, iallafall så länge som du som invånare väljer kommunen. Alla de som vill ha kommunen kan alltså välja kommunen och alla de som vill ha ett privat alternativ kan alltså det. Med vår politik får alla det som de vill, men med socialdemokraternas politik så får de som vill ha privata entreprenörer inte det.

Idag har vi LOV inom servicetjänster – det vill säga om du får bistånd på servicetjänster (städ, tvätt och handel) så får du också välja vem som kommer hem till dig. Vi har ett beslut om att införa i hemvården, så du även där kan välja vem som kommer hem till dig och hjälper dig.

I juni tog vi första steget att införa LOV inom särskilt boende. Innan det införs ska även kommunstyrelsen och kommunfullmäktige säga sitt. Men vad innebär detta? Jo, om du, din partner eller dina föräldrar behöver och får bistånd att flytta in på särskilt boende så kommer ni att kunna välja vart ni ska bo. Om ni vill bo i kommunalt boende, ett privat boende, i Löddeköpinge, Kävlinge, Dösjebro, Furulund, ja om och när detta går igenom och genomförs får du alltså välja själv och blir inte längre placerad.

Socialdemokraterna påstår att man reda idag kan välja. Låt oss fundera på det. Ja, om det finns plats och ja, om kommunen tycker att det är ok, så får du välja. Ett villkorat val där kommunen när som kan gå in och säga, ops, nej, det blir inte så. Det tycker socialdemokraterna är valfrihet!

Nej, valfrihet är när du får välja och om du inte kan, vill eller orkar, ja då får du bo så nära din nuvarande bostad som möjligt. Men de flesta av oss vill påverka, vill se över möjligheterna. Att bo vid fartfyllda Möllebacken där man ständigt ser Lödde i rörelse, att bo vid trygga Billingshäll med många aktiviteter, att bo i Stationsstaden i Kävlinge i Attendos ”spa och sport”-boende. Ja detta är bara några val som kan bli verklighet. Vi kommer att göra allt för att få detta på plats, för det är du som som bestämmer över ditt liv, inte vi.

Annsofie Annsofie Thuresson

Trygghet – En grundläggande rättighet

En grundläggande rättighet för vår kommuninvånare är att kunna känna sig trygga. Vi har inom ramen för Rent, Snyggt och Tryggt gjort åtgärder för att öka tryggheten; förbättrat belysning, breddat gång- och cykelvägar så att buskar inte gör passagerna trånga och otrygga.
En del av detta har varit att försöka öka tryggheten på och runt Pågatågsstationen i Dösjebro. Där finns många exempel på inbrott i bilar, stöld av cyklar och skadegörelse både på stationsdelar, bilar och cyklar. En ansökan om kameraövervakning har skickats in till Länsstyrelsen som nu avslagit ansökan med motiveringen att området inte är tydligt avgränsat och att kommunens behov av kameraövervakningen inte överväger inskränkningen i den personliga integriteten.
Området som vi vill bevaka är satt utifrån där brotten begås. Att begränsa området för att det ska passa Länsstyrelsens önskan riskerar att minska nyttan med kameraövervakningen. Vi vill bevaka de platser där brotten begås. Sen är det inte kommunens behov som är anledningen utan kommuninvånarnas rätt att kunna känna sig trygga att deras cyklar och bilar inte blir stulna eller vandaliserade när de åker kollektivt.
Vid stationen i Kävlinge beviljades tillståndet. Där finns idag ett tiotal kameror. Tillståndet beviljades av Länsstyrelsen i Skåne för några år sedan. Hur man kan göra en helt annan bedömning idag i Dösjebro är för mig en gåta.
Det finns exempel på butikskedjor som bygger identiska butiker runt om i landet. När de ansöker om tillstånd för kameraövervakning får de olika besked i olika län. Ibland beviljas det utan synpunkter, ibland med synpunkter och ibland avslås det.
I Helsingborg byggs Olympia om och kameraövervakningen förstärks. Länsstyrelsen avslog ansökan. Samtidigt har det beviljats kameraövervakning på samtliga fotbollsarenor i Allsvenskan och Div 1 i hela landet. En sådan arena är i Malmö och det är samma Länsstyrelse.
Länsstyrelsen ansåg i Helsingborgsfallet att man kunde starta systemet när en incident sker, men inte ha det igång under hela matchen som avsåg enligt ansökan . Jag tror inte man behöver ha branschkunskap för att förstå hur dumt det är. Det är som om man skulle sätta på sig bilbältet när man håller på att krocka, innan behövs det ju inte.
Helsingborgs Stad överklagade och fick rätt.
Det blir problematiskt när Länsstyrelserna runt om i landet gör sina egna tolkningar av lagen och lagstiftarens mening. Det blir inte mindre problematiskt att enskilda handläggare gör likadant. Det måste finnas en samstämmig tolkning av lagstiftningen över hela landet.
Länsstyrelsens, eller snarare landshövdingens, roll som kungens fogde är naturligtvis överspelad sedan länge. Som statens tillsynsmyndighet finns det fortfarande en viss poäng att ha dem kvar men då måste statens vilja visa sig på samma sätt i alla län. Annars är det bättre landstingen och regionerna tar över arbetsuppgifterna och viljeinriktningarna kan göras utifrån den politiska viljan i respektive landsting eller region.
Jag tror vi kommer att överklaga beslutet. Vinner vi kommer vi att sätta upp kamerorna så fort det bara går. Tyvärr tror jag att Länsstyrelsen kommer att strunta i om de förlorar i Förvaltningsrätten och avslå nästa järnvägsstation i Skåne där det behövs kameror – beroende på vem som är handläggare.

Johan Ericsson Johan Ericsson

 

Någon annan betalar

Socialdemokraterna ville som vanligt höja skatten i årets budgetdiskussioner. I år med 50 öre. Det mesta skulle gå till Socialnämnden och Bildningsnämnden men när de ändå var igång slängde de in lite pengar till Tekniska och Miljö- och Byggnadsnämnden.

I Tekniska till tjänster vi redan har och i Miljö och byggnadsnämnden till en tjänst som rimligtvis borde vara avgiftsfinansierad. Verkar som de har inställningen att skattemedel kan man spendera hur mycket man vill…tar de slut är det bara att höja skatten.

Var är förslagen på att göra saker effektivare? Jag har inte sett ett enda sådant förslag. Tvärtom i den senaste budgetdiskussionen var deras förslag att städningen skulle tas tillbaka i egen regi. Fokus i dessa sammanhang bör ju vara på kvalité i kombination med pris. Inte på att det ska utföras av människor på vars löneutbetalning står att lönen kommer från Kävlinge kommun.

Det stod ingenting i deras direktiv om städningen om vare sig kvalité eller kostnad, bara att den skulle utföras i egen regi.

Efter senaste upphandlingen av lokalvård sjönk kommunens kostnader med 5 miljoner årligen. Visst det har varit en del problem med denna entreprenad det får man ju medge, allt annat vore ju lögn. Men det är snarare ett problem med att vad vi ville ha gjort inte var tillräckligt väl beskrivet och att vår uppföljning i början av entreprenaden inte var tillräcklig.

På den direkta frågan om man tänkte försöka få tillbaka även driften på gata/park svarade Catrin Tufvesson(s) att det var deras ambition. Även här utan att kommentera vare sig pris eller kvalité. Detta trots att dessa två entreprenader, västra delarna resp. östra delarna, har fungerat väl och kommuninvånarna är generellt sett nöjda med den ökade ambitionsnivån och utförandet.

Samtidigt ska man komma ihåg att kommunen spenderar 3-4 miljoner mindre årligen på skötseln av gator och grönytor sedan vi la ut detta på entreprenad, trots ambitionshöjningen. Jämför man med vad det skulle kostat om vi i egen regi skulle gjort samma ambitionshöjning ligger besparingen på 5-6 miljoner årligen.

Nej att göra saker smartare, effektivare och/eller billigare verkar inte ligga i socialdemokraternas intresse alls. Hade de suttit vid makten hade det inte slutat med 50 öre i år. Bara de två entreprenaderna de vill ta tillbaka i egen regi hade kostat 15 öre till i kommande budgetar och det hade inte slutat där.

Förslag om att bygga två bad, att köpa Scanområdet från Midroc mm får pengarna att rulla fort. Har man inställningen att det är ju bara att hämta mer pengar hos skattebetalarna är incitamentet inte så stort att hålla igen på kostnaderna. Det är enkelt att handla när ”nån annan” betalar.

Johan Ericsson Johan Ericsson

Tankar kring (s)katter och avgifter

På senaste kommunfullmäktige fick vi beskåda hur socialdemokrater ser på skatter och avgifter. I synnerhet angående 2 inlägg. Det första var Catrin Tufvesson (S) som ansåg att vi som är emot en skattehöjning genast skulle marschera till ansvariga. Vi skulle slå näven i bordet och kräva att få betala vad det kostar för det vi nyttjar. Vi skulle själva minsann betala vad barnen kostar i förskola, skola och gymnasie- eller vad vår hälsovård kostar.

Egentligen tror jag inte Catrin inser hur många som i sitt stilla sinne funderade att – Ja. Ingen dum idé … Lite som när Socialdemokraterna på ett kommunstyrelsemöte frågade rent ut … – Ibland låter det som att ni vill lägga ner miljö och byggnadsnämnden. – Ja … kom det så där lite halvspontant.

Målet med alla myndigheter och serviceinrättningar, borde rimligen vara att samhället fungerar så bra att de inte behövs. Ordförande för nämnden i fråga har föräldrar som båda arbetat inom tandläkaryrket. Definitivt en grupp som har lyckats väl när de inte behövs. Nu är det i och för sig en utopi för ingen lär sig någonsin att använda tandtråd varenda dag. Men VISIONEN och MÅLET, TANKEN borde vara åt det hållet.

Nåväl. Tillbaka till Catrin. Den egentliga poängen här är att så är det ju redan. Vi betalar alla för skolgången, hemvården, omsorgen, etc. Enda skillnaden är att jag betalar för Catrins barn och hon betalar för mina. Catrin betalar också för de gånger Per i Pajala är sjuk och hans granne betalar för min granne. Av någon anledning ser inte Socialdemokraterna att det är allas våra egna pengar. Pengar vi själva slitit ihop. Pengar som staten först i smyg tar en skatt på lite mer än 30% direkt från arbetsgivarna. Därefter den vanliga skatten. Progressivt. Och sedan moms och punktskatter. Det ÄR ingen ANNAN som betalar. Det är vi alla.

Vidare så tror socialdemokrater, som ofta är klåfingriga politiker, att det är en fördel att först samla ihop alla pengarna. Dra dem igenom en gigantisk apparat, tappa bort en stor del för att sedan betala ut … till samma personer. I Sverige är detta synnerligen sant då vår lönestruktur är väldigt sammanpressad.

Den andra märkligheten, lite på samma tema, var Jan Svensson (S) och den sänkningen av budgeten ( egentligen ramen, men det kanske är en teknikalitet ) för miljö och byggnadsnämnden. Historien är att i Januari 2014 fick nämnden kritik för att vi hade får låg avgiftsfinansiering. Miljöinspektionen skall nämligen, precis som vatten och avlopp, betalas av de som använder den. En generellt mycket god idé.

Under de följande åren har miljö och hälsa arbetat med att komma tillrätta med detta. Man har arbetat väl med att förändra rutiner, effektivisera, bli bättre på att fakturera det som skall faktureras och nästan dubblat intäkterna. Man har ändrat arbetssätt för att komma närmare till det som lagstiftaren tänkt. Uppenbart gör detta då att lika mycket skattemedel inte behövs, och därför har ramen sänkts i 3 steg under åren. Man kan naturligtvis diskutera vad rätt nivå är, hur illa det kan uppfattas när man gång på gång lyckas och då får ännu mer arbete. Det är dock därför vi skall ha gott ledarskap. Synliggöra och uppmärksamma ansträngningar.

Detta anser dock Socialdemokraterna vara ett besparingsbeting. Det kan det inte anses på något vis. Även här så bottnar det nog i Socialdemokraternas märkliga syn på skatterna. Det är allas våra pengar som vi sliter ihop varje dag och som via skatten används i den offentliga förvaltningen. Om de enligt lag inte skall användas, så bör de lämnas tillbaka och definitivt inte då kallas en besparing. Snarare återbetalning.

För många år sedan stod det i ”Forskning och Framsteg” att de flesta människor har ett liv som kostnadsmässigt är ett nollsummespel. Det kostar pengar i början och i slutet. Däremellan tjänar de flesta ihop lika mycket pengar. Ett fåtal får ett överskott och ett fåtal ett underskott. Är det så obegripligt att en tanke vore att de flesta tar hand om sig själv och de sina, medan vi fondera en del till de som får större bekymmer än oss andra. Dessutom blir det nog en större slant över till kärnfunktionerna såsom exempelvis rättsväsendet, polisen, försvaret och infrastruktur.

13282308_10153729995767711_1042799349_n

Thomas Lövskog
Ordförande Miljö och Byggnadsnämnden

Skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal

Stenkastning mot utryckningsfordon har länge varit ett problem runt om i landet. Den senaste tidens händelser har lett till att frågan är högaktuell. Bränder anläggs för att locka räddningstjänst till platsen där de möts av stenkastande ungdomar. Polisbilar attackeras allt oftare. Situationen är oroande och det måste på ett mycket tydligare sätt markeras att våld som riktas mot räddningstjänstens personal inte är acceptabelt. Brandmän, poliser eller ambulanspersonal som riskerar sina egna liv för att rädda andras ska inte behöva bli utsatta för stenkastning. Vi föreslår därför ett antal punkter för ett tryggare Sverige.

Vi vill se skärpta straff för våld mot blåljuspersonal, våld mot tjänsteman bör vara ett eget brott där straffet ska vara minst sex månaders fängelse och fler yrkesgrupper, exempelvis inom räddningstjänsten samt hälso- och sjukvården, ska få ett starkare rättsligt skydd mot angrepp. Därför bör det införas ett nytt brott – våld mot alarmeringstjänstpersonal – där det inte uppställs något krav på att angreppet sker mot någon i dennes myndighetsutövning.

Vi föreslår även skärpta straff för angrepp mot väsentliga samhällsfunktioner och hindrande av utryckning. När angrepp riktas mot väsentliga samhällsfunktioner bör detta anses vara försvårande när straffet bestäms, oavsett om det rör sig om skadegörelse, våldsamt upplopp eller någon annan brottstyp. Vi vill därför införa en särskild straffskärpningsgrund som innebär att alla brott som innefattar ett angrepp mot viktiga samhällsfunktioner leder till skärpta straff. Även hindrandet av utryckning bör kriminaliseras.

Dagens situation är inte acceptabel. Hårdare lagstiftning löser inte alla bekymmer, men det är viktigt att samhället tydligt markerar vad som är rätt och fel. Samtidigt behövs ytterligare insatser för att Sverige ska vara tryggt för alla. Vi kan aldrig tolerera brottslighet, våld och hot eller svika dem som bor i särskilt utsatta områden.

Brandmän, ambulanspersonal och poliser utför dagligen ett tufft arbete i samhällets tjänst. Stenkastning och sönderskurna däck är dåliga sätt att visa vår uppskattning och tacksamhet.

Boriana kampanj 3

Boriana Åberg (M)
Riksdagsledamot
Kävlinge

När luften gick ur oppo(s)itionen

ballong

Den 7 juni var det dags, för det kommunfullmäktige som är på många sätt viktigast – det är då budgeten och skattesatsen klubbas. I Kävlinge kommun har kvintetten en säker majoritet – och det märks på redan gör det eller inte.

Vad menar vi?
Låt oss se på socialdemokraternas förslag så ska vi förklara. De förslog alltså en höjning av kommunalskatten med 50 öre. Det är ca 3000 kr/år i ökad skatt för snittfamiljen och en ökad skatteintäkt för kommunen på 32,5 miljoner kronor/år.

Enligt socialdemokraterna skulle dessa miljoner gå till:

 • 4,3 miljoner förstärkning på högstadiet
  • Förstärkning på högstadiet ser vi redan på, arbetet är påbörjat – så inget eget förslag.
 • 1,5 miljoner sänkta avgifter i kulturskolan för att göra den tillgänglig
  • Vi har idag ingen kö, full tillgänglighet för alla instrument
 • 3 miljoner för att minska antalet barn i förskolegrupperna genom medfinansiering för statliga medel
  • 3 miljoner räcker inte, för att minska antalet barn måste vi bygga om våra lokaler och det krävs betydligt mer än så.
 • 1.2 miljoner kompensation för ökade kostnader inom lokalvård
  • Detta klarar bildning av med den ramen som gick igenom
 • 0.5 miljoner – integrationssamordnare
  • En integrationssamordnare håller på att anställas med hjälp av Finsam – inget eget förslag.
 • 3 miljoner för att nå önskad sysselsättningsgrad i hemvården och LSS
  • Detta kostar 7 miljoner, så de har underfinansierat det med 4 miljoner. Vi skulle kunna vara generösa och tro att de tänkte att de statliga medel för fler händer i vården ska användas här för att täcka upp de 4 miljonerna, men eftersom socialdemokraterna röstade för vänsterpartiets förslag om att dessa statliga medel ska användas till att införa 6 timmars arbetsdag så verkar det inte vara fallet. Kan tilläggas att kvintetten använder pengarna från staten att ge önskad tjänstgöringsgrad för alla inom hemtjänsten redan…
 • 5.5 miljoner för ökade kostnader i hemvården och LSS
  • Det är riktigt att vi håller inne detta för att möta volymerna. Som det ser ut nu så sjunker volymerna och därmed så blir detta inte så stor negativ effekt. Däremot är det intressant att se att socialdemokraterna fullt ut accepterar alla avgiftsförändringar och förändring av maxtak. Det som i deras egna ord ”slår mot de svaga” ska alltså vara kvar, plus en skatteökning som definitivt slår mot dessa grupper.
 • 4.5 miljoner för att minimera delade turer
  • Detta kostar 15.6 miljoner, man tillför alltså knappt 30%… men vill få er att tro att de ”minimerar”. Kan tilläggas att vi just nu arbetar med att minimera delade turer inom den ram som kvintetten satt….
 • 2.5 miljoner för ökade antal enhetschefer inom hemvården
  • Detta kommer alltså inte från tjänstemännen, S anser att de vet bättre och vill lägga era skattepengar på detta trots att det inte finns behov
 • 4 miljoner ökade kostnader ekonomiskt bistånd
  • Detta utreds just nu och innan det är gjort ska inte något göras – det får komma när vi med säkerhet vet hur det ser ut och får rekommendationer i vad vi ska göra. Men S vet bättre än experterna verkar det som
 • 1 miljon – fastighetschef
  • Jajamensan – vi lägger över fastigheter på ett nytt bolag som sköter dem, men vi ska ändå ha en fastighetschef för att kunna prata med bolaget. Notera gärna att fyra chefer inom hemvården får 2,4 miljoner i socialdemokraternas budget – men en chef för fastigheter – då är budget 1 miljon. Jämställdhet?
 • 1 miljon – servicechef
  • Ytterligare personal – ja, de vill ta tillbaka grönyteskötsel och städ men ändå tillsätta en servicechef som kan hantera upphandlingen? Får ni det att gå ihop? Inte vi.
 • 0,5 miljoner – en tjänst miljöinspektör
  • Denna är till stor del finansierad av avgifter… och kan därmed anställas om också det finns underlag för arbete – minimalt med ram som behövs tillsättas.

Så detta är vad era skattemedel ska gå till enligt socialdemokraterna – deras, enligt egen utsago, hjärtefrågor är underfinansierade och det som de mest argumenterat emot, höjda avgifter, accepteras – de vill bara få dig att tro att hjärtefrågorna kan genomföra det med skatteökning. Resten går till rekrytering av fler chefer och till saker vi redan gör.

Direktiv
Vad hanteras mer i en budget? Jo, det är också en möjlighet att lägga direktiv till kommunchef eller till förvaltningar. Ofta om direktiven berör flera förvaltningar som ett av kvintettens direktiv som går ut på att se om vi kan skapa ett projekt där vi för samman dagcentraler och fritidsgårdar för samverkan. Detta riktas då till bildning och socialnämnden. Ett direktiv som driver kostnader måste också komma med en finansiering.

Socialdemokraterna föreslog 24 direktiv. Minst 8 av dessa är kostnadsdrivande utan att de föreslår någon finansiering (exempelvis erbjuda heltidstjänster, anställa fältare). 15 av direktiven är redan genomförda av kvintetten, finns i kvintettens förslag eller drivs av kvintetten (exempelvis grönytefaktor i detaljplaner, minimera delade turer, utvecklar samarbete med föreningslivet) – det som är kvar? Det är direktiv och frågor som inte hör hemma i kommunfullmäktige eller som budgetdirektiv, utan ska drivas i nämnderna.

Så varför gör man såhär? Höjer skatten men lägger inte pengarna på sina hjärtefrågor? Lägger direktiv som redan drivs och genomförs? För diskussioner i fullmäktige som hör hemma i nämnden? Ja, vi fick svar på frågan på mötet. ”Det är ju här vi visar vad vi vill, så nej, när sedan budgeten diskuteras i nämnderna så eftersom vi inte fick igenom skatteökningen så ger vi inga förslag och deltar i det arbetet”.

Ja, ni läser rätt. Får man inte som man vill i budgetfullmäktige går luften ur och så (s)itter man och väntar till nästa budgetfullmäktige – då vi åter igen får ett förslag på skatteökning som ska gå till fler chefer och underfinansierade direktiv på saker som redan görs.

Pia Almström
Johan Ericsson
Thomas Lövskog
Annsofie Thuresson
Patrik Bengtsson
Mikael Elmvik

(S)katteökning slår mot alla i vår kommun!

tom plånbok

Låt oss vara tydliga – den skatteökning som Catrin Tufvesson och socialdemokraterna nu meddelat att de kommer att lägga fram gäller alla – ingen är undantagen. Inte pensionären, inte den ensamstående föräldern som knappt får det att gå ihop, inte ungdomen som precis lyckats få ett jobb och som sparar för att kunna köpa något eller flytta hemifrån, men inte heller de som har det gott ställt.

Detta är oerhört märkligt med tanke på  deras argumentation när de ändrade ställning till att gå emot deras egen regerings förslag gällande höjning av maxtaket inom hemvården. Socialdemokraterna menade då att de inte ville att pensionärerna ska betala mer. Notera att maxtaket enbart berör de som har råd till det, det berör alltså inte alla– men det gör skatteökningen. Så var det med att inte öka kostnaden för pensionärerna…

Ett antal direktiv kan vi läsa på social media att socialdemokraterna kommer att lägga som förslag för exempelvis ökat byggande. Det är bra, vi håller med om att vi behöver öka byggtakten. Några av direktiven som S föreslår är förresten redan genomförda, vilket kan te sig märkligt att de inte vet. Men låt oss vara tydliga. Kvintetten kommer inte att medverka till ett större monopol av hyresmarknaden i Kävlinge. Vi är överens om att vi vill se fler aktörer – detta är inte en moderat fråga, det är en kvintett-fråga.

Men – för att återgå till (s)kattehöjningsförslaget – ska vi vara riktigt ärliga så blir vi mörkrädda när vi ser hur frågan om ”ni höjer väl inte för pensionärer” besvaras av företrädare för socialdemokraterna med statistik från hur det ser ut med skattesatsen i Sverige – och att snittet ligger på 20,75. Ska vi tolka detta som att socialdemokraterna bara är i början av sin skatteökningsstege? Vad som är tydlig är att de ser våra invånares plånböcker som sin bank. Någon annan betalar? Nej, när det kommer till kommunens skatt är det alltid du som betalar oavsett förutsättningar och inkomst!

Tillsammans med våra samarbetspartier i kvintetten föreslår vi en stark och solid budget utan skatteökning. Vi ser tuffa år framför oss och då är det oerhört viktigt att ha is i magen och se till att ha ordning på ekonomin. Det är lätt att tro att kvintetten inte satsar och ger tillskott till nämnderna – inget kan vara mer fel! Sedan 2014 har de två största nämnderna, nämligen bildning och socialnämnden ökat sin budget med 12% – vilket är mycket när vi talar om budgetar på 800 respektive 400 miljoner kronor. Vi satar på välfärd, omsorg och kärnverksamhet inom ramen av befintlig skattesats.
Resultatet? Vi är Sveriges kvalitetskommun som är näst bäst i landet inom särskilda boende i Sverige, vi erbjuder alla inom hemtjänsten önskad tjänstgöringsgrad, vi förbättrar vår skolranking med 12 placeringar , våra ungdomar har bättre resultat än tidigare. Är vi nöjda? Absolut inte, vi har mycket kvar att jobba med och det gör vi tillsammans.

Annsofie Annsofie Thuresson