Ett svagare Europa

Storbritanniens val att lämna EU kommer att få stora konsekvenser för Sverige. Vi kommer att få ett svagare Europa där Storbritannien riskerar att falla sönder och länder i övriga EU följa efter. Vi får inte glömma att EU startade som ett fredsprojekt. Vid...

Hela kommunen ska växa

Det kan inte nog många gånger påpekas hur viktigt det är att kommunen växer och ökar sitt invånarantal. Utan en ökande befolkning kommer resurserna till vår offentliga verksamhet att i praktiken minska, bland annat som en följd av en ökande äldre befolkning men även...

Att få välja på riktigt

LOV är ett begrepp som många slänger sig med. Vad är det egentligen? LOV är en förkortning för Lagen Om Valfrihet. Kort sagt, vi politiker säger ”vet ni, ni som invånare är kloka och det är inte vi som ska bestämma vart ni ska bo eller vem som ska komma hem till...

Trygghet – En grundläggande rättighet

En grundläggande rättighet för vår kommuninvånare är att kunna känna sig trygga. Vi har inom ramen för Rent, Snyggt och Tryggt gjort åtgärder för att öka tryggheten; förbättrat belysning, breddat gång- och cykelvägar så att buskar inte gör passagerna trånga och...

Någon annan betalar

Socialdemokraterna ville som vanligt höja skatten i årets budgetdiskussioner. I år med 50 öre. Det mesta skulle gå till Socialnämnden och Bildningsnämnden men när de ändå var igång slängde de in lite pengar till Tekniska och Miljö- och Byggnadsnämnden. I Tekniska till...