Bygg ut E6 nu!

e6

Kaos på E6 på sträckan mellan Helsingborg till Malmö är nu inte ett undantag utan ett dagligt faktum. Ett faktum som påverkar alla boende och kommuner längs med sträckan och sträckan förbi Löddeköpinge vid Borgebyavfarten är extra drabbat.

Vi får nu veta att trafikverket under två års tid kommer att starta en stor ombyggnad av trafikplats Flädie och väg 16 mellan Flädie och Lund. (http://www.sydsvenskan.se/2016-09-28/koer-vid-fjelie) Något som kommer att att ge fullständigt kaos för våra dagliga pendlare i två års tid. Anledning? För att både motorvägen och vägen är överbelastade enligt trafikverket.

Ja, det är något vi moderater kan hålla med om, men det gäller inte enbart denna del, det gäller hela sträckan. Att rusta upp vägar runt om för att avlasta motorvägen är bra, men det räcker inte. Ett kaos i två år för något som inte kommer att ge stor effekt är något vi ifrågasätter stort. Varför inte bredda motorvägen till 6 filer istället för dagens 4? Vi har sedan många år nått max-kapaciteten. Pendlarna sitter i köer dagligen, och oavsett ökad bensinskatt, fler insatta bussar (som också fastnar i köerna) eller information hjälper.

Vi bor i en pendlarkommun, som har hela Greater Copenhagen som arbetsmarknad. Våra invånare måste kunna ta sig lätt, smidigt och framförallt tryggt till jobb, oavsett vilket färdmedel de väljer. Våra invånare måste veta att de hinner hämta och lämna sina barn på skola och förskola.

Moderaterna i Kävlinge och vår regionrepresentant anser att öka tåg och busstrafiken bidrar, att rusta upp kringliggande vägar runt motorvägen likaså, men det som är nödvändigt och som måste göras nu – bygg ut motorvägen och gör det rätt! Tyst asfalt, bra bullerskydd och tydlig skyltning. E6 ska inte vara en olycks-och-dödsfälla, det ska vara en trygg väg till arbete och hem.

Annsofie2

Annsofie Thuresson
Regionfullmäktige -ers

Pia kommunhus

Pia Almström
kommunstyrelsens ordförande i Kävlinge

Gör om, gör rätt skolinspektionen!

omsorg

Pusselbiten skola är en icke-vinstdrivande friskola/särskola med inriktning för elever med autismsektrumstillstånd. Redan för några år sedan när de startade sin verksamhet i Dalby beklagade vi att man inte etablerade sig i Kävlinge kommun,

Kävlinge har ett stort behov av fler aktörer inom skolan och framförallt särskolan där många av våra elever idag går utanför kommunen. Vi var därför oerhört glada när just pusselbiten ansökte hos kommunen och skolinspektionen om att få utöka sin verksamhet med ytterligare en skola med placering i Kävlinge.

Pusselbiten har nu fått besked från skolinspektionen – de nekar dem att starta sin verksamhet i Kävlinge! Anledning? Att de över 100 familjer som står i kö och visat intresse för verksamheten i Dalby inte vill gå i Kävlinge. Då har skolinspektionen verkligen inte gjort sin läxa. Denna grupp elever har behov av trygghet och en strukturerad undervisning – något som pusselbiten är experter på. Föräldrarna ser detta först och lokaliseringen sekundärt. Kävlinge ligger bra till, har bra kommunikationer och nås lätt från många kommuner.

Vi i moderaterna i Kävlinge ställer oss  frågande till skolinspektionens beslut och ser mycket positivt på pusselbitens tänkta etablering i kommunen. En etablering som utvecklar särskolan, utvecklar mångfalden och ger arbetstillfälle.
Skolinspektionen – ni har fel i era antagande – gör om, gör rätt!

Pusselbiten välkommen till Kävlinge!

Pia kommunhus

Pia Almström
Kommunstyrelsens ordförande Kävlinge

patrik bengtsson

Patrik Bengtsson
Vice ordförande Bildningsnämnden

Tillfälliga lösningar är just tillfälliga

En av de stora debatterna som just nu pågår på både kommunal och riksnivå är hur ansvaret ligger för etablering av våra nyanlända, ersättning samt bostadskrisen ut i kommunerna som försvårar enormt etableringen och integrationen.

När en nyanländ person eller familj blivit anvisad till vår kommun är det vårt ansvar att lösa boendet. Vi kan tycka vad vi vill om det men det är beslut som fattas över våra huvuden. Vi kan ropa och skrika över ersättningsnivåer som inte är tillräckliga och att antalet som blir anvisade till vår kommun är fler än vi kan hantera MEN det är inte vi som bestämmer i den frågan.

Idag har vi en lång bostadskö till våra lägenheter – och kommunen har i denna kö rätt till några lägenheter av sociala skäl – och en stor andel av dessa sociala lägenheter går till nyanlända – ensamkommande ungdomar som blivit myndiga och flyktingar som av Migrationsverket skickats till vår kommun. Alltså för att lösa en akut boendekris för människor.
Det är kommunen som står på kontraktet, det är inte den enskilde som ”får” lägenheten utan det är kommunen. Det innebär att det inte är permanenta lösningar utan en tillfällig lösning på en akut situation. Men detta räcker inte. Därför försöker vi finna andra tillfälliga lösningar också. Värdshuset är en sådan. Det är ett tillfälligt boende för ensamstående nyanlända som mer eller mindre är i ”vandrarhemsform”. Ett tak över huvudet, säng, toalett, kök och nära till station, lärcentrum och den service som behövs. En rimlig tillfällig lösning.

Men låt oss vara tydliga – Moderaterna vill inte se inhumana och segregerande tillfälliga lösningar som exempelvis baracker, tält eller för den delen att köpa villor eller lägenheter till nyanlända. Detta kommer vi aldrig att stå bakom eller föra fram. Tillfälliga lösningar som värdshuset är acceptabelt. Baracker är inte!

Vi menar att systemet som regeringen och migrationsverket tagit fram är helt fel. Vi tar inte emot en enda flykting mer än de som Migrationsverket bestämt att vi ska ta, för vi anser inte att vi har kapacitet att ens ta emot dessa. Det finns med andra ord inget i Kävlinge kommuns nuvarande flyktingsituation som är självvalt, det helt och hållet påtvingat från regeringen via Migrationsverket.
Regeringen måste själva ta sitt ansvar och inte skjuta över det på kommunen. Vår gräns är nådd för länge sedan. Vi ska inte behöva ens fundera på tillfälliga lösningar som inte är bra för varken individen, integrationen eller samhället – men det struntar regeringen helt i.

Men nu ser situationen ut såhär och moderaterna ser att kommunen ska tillfälligt stötta och samtidigt ställa krav på den nyanlända. En nyanländ får etableringsstöd i två år från regeringen. Under dessa två åren hjälper vi till med ett tillfälligt boende och under tiden får den enskilde ställa sig i bostadskö och hitta en mer permanent boendelösning. Kommunen ställer krav på SFI-utbildning, samhällsintroduktion, ja den utbildning som krävs för att en person ska vara självförsörjande efter de två åren med etableringsstöd och därmed klarar av sitt levene och boende själv. Vi tror på individens förmåga att skapa sin framtid.

 

patrik bengtsson

Patrik Bengtsson
Vice Ordförande Bildingsnämnden

Johan Ericsson

Johan Ericsson
Ordförande Moderaterna i Kävlinge

Annsofie2

Annsofie Thuresson
Ordförande Socialnämnden

 

 

 

LOV är definitivt ideologi

Måndagens debatt i fullmäktige som ledde fram till beslutet att införa LOV (Lagen Om Valfrihet) inom särskilda boende inom hemvården gav mig en hel del intressanta reflektioner.

LOV innebär att företag kan bli ackrediterade och erbjuda kommuninvånare sina tjänster inom de områdena som vi bestämmer – i detta fall särskilt boende. Den som är berättigad till ett särskilt boende kan då välja ett av kommunens boenden eller något av de ackrediterade boendena.

Kvalitetskraven är de samma som på kommunens boenden. Ersättningen per brukare till företagen är den samma som kommunen spenderar per brukare i sina egna boenden. Det innebär med andra ord inget krav på kvalitetshöjning eller kostnadsbesparing för kommunen. Konkurrensen mellan företagen om att vara ett attraktivt val kan mycket väl komma att öka kvalitén, men det är inte kommunen som ställer krav på förhöjd kvalité.

Catrine Tufvesson(S) försökte argumentera på ett sätt som om hon skulle avslöja att detta var något vi moderater i synnerhet och kvintetten i största allmänhet gör av ideologiska skäl.

Det Catrine helt har missat är vi gör detta av just ideologiska skäl, och det är ingen hemlighet – inget vi försöker dölja. För oss är den enskilda människans rätt att styra över sitt liv central. Catrines partikamrat Gunni Gustavsson visade tydligt att socialdemokraterna är kvar i 80-talet med sin världsuppfattning när hon tyckte att det redan finns valfrihet – flera boenden att välja på, alla med kommunen som huvudman, och inga lediga platser.

Samma retorik som på 80-talet med TV-utbudet, två statligt kontrollerade kanaler räcker väl. Då finns det ju att välja på.

Jan Persson(v) kom nog med det märkligaste inlägget i debatten då han började prata om tiden då en hel del människor inte hade råd att tex gå till läkaren. Välfärdsreformerna som genomförts sedan den tiden är riktig valfrihet.

Men Jan, det är ingen valfrihet att ha möjlighet att gå till en läkare. Det är lägstanivå på hur vi ska ha det i vårt land. Valfriheten ligger i att kunna välja vilken läkare och vilket sjukhus.

Jag tycker det är bra att Socialdemokraterna, och Vänsterpartiet, är tydliga med sin ideologiska position inför kommande val. Allt ska göras i egen regi för då har vi som politiker möjligheten att säkerställa att folk inte gör egna val. Blir det dyrare att göra allt i egen regi till följd av bristande effektivitet så är det ju bara att höja skatten.
Det är ju jättelångt kvar till ett 100%-igt skatteuttag….

Johan Ericsson

Johan Ericsson
Ordförande Moderaterna i Kävlinge
Ordförande Tekniska nämnden

 

Rapport från socialnämnd och White Guide

Idag har varit en spännande dag på många sätt. Utdelning av White Guide Junior/Senior skedde i Malmö och Kävlinge var nominerade i hela 6 kategorier. Tyvärr lyckades vi inte nå första platsen men en oerhört bra prestation. Extra stolt är jag över att vi placerade oss på 4 plats som årets skolmatskommun. Den minsta av de nominerade kommunerna och i motiveringen beskrivs både kvalitet, arbetssätt och uppföljning samt det goda samarbetet mellan måltidschef i kommun och undertecknad som ansvarig för måltidsenheten. Otroligt roligt!

På kvällen var det dags för kanske årets viktigaste nämnd, där budget fördelades, målen och indikatorerna reviderades och intern kontroll uppdrag togs.

Budgeten går till så att vi får en ram till oss från kommunfullmäktige. Vi i nämnden har sedan till uppgift att fördela den mellan våra verksamheter och enheter. Ja, inte bara till uppgift, vi är skyldiga att göra detta. En budget är ett av de tydligaste styrinstrumenten vi har och något vi måste ha. Beslutet som togs ikväll innebär att alla verksamheter får tillskott till nästa år. LSS med 800.000 kr, IFO med 1.1 mkr och Hemvården med 1.4 mkr. Vi har dessutom 1 mkr i ökat anslag som vi lägger som ”buffert” och fördelar först nästa år när vi ser resultatet från 2016. Dessutom får alla delar full lönekompensation. Otroligt roligt att kunna fortsätta göra satsningar inom våra verksamheter. Exempelvis kör vi igång med LOV-införande på särskilt boende.

Fast om socialdemokraterna hade fått bestämma hade vi inte haft någon budget. De yrkade avslag med ett felaktigt tilläggsyrkande om att begära 5.5 miljoner i tillskott från kommunstyrelsen  som ska tas av resultatet. Problemet är att kommunstyrelsen kan inte bestämma detta. Den instans som kan ta detta beslut är kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen kan inte ge tillägg och ta från resultat. De måste också förhålla sig till kommunfullmäktiges beslut. Detta är socialdemokraterna medvetna om för de har yrkat detta tidigare och då också fått information – men det finns ingen annan förklaring än att de helt enkelt inte bryr sig om att göra rätt. Att ha en rätt och riktig budget är helt enkelt inte relevant för S i Kävlinge – om inget annat blev det tydligt när jag påpekade felaktigheten men de ignorerade det.

Nåväl, målen togs enhälligt, vilket är bra. Vi lade till indikatorer inom exempelvis ekonomi där vi satte mål på minskat utbetalt ekonomiskt bistånd kr/invånare, minskat antal dagar där vi måste betala avgift för att färdigbehandlade personer ligger kvar på sjukhus och att antal ej verkställda beslut som skickas till IVO ska vara noll.

Intern kontroll är vår egenkontroll på rutiner eller arbetssätt där vi ser höga risker eller att det kan ske ofta. 2017 kommer vi att granska att man lätt kan hitta rutiner och beskrivningar i våra verksamheter. Något som är oerhört viktigt när man exempelvis får in vikarier, anställer nya eller behöver korrigera och uppdatera något. Vi ska också kontrollera att rutiner för hantering av privata medel inom LSS följs samt att vi följer livsmedelsverkets råd i ”bra mat i äldreomsorgen”.

Varje möte får socialnämnden en ekonomisk rapport där vi kan följa utvecklingen i vissa nyckeltal. Ikväll såg vi att ett nyckeltal ser ut att sticka iväg lite grann och därför begärde kvintetten ett tillägg att förvaltningen skulle se extra på detta i prognos 3 som görs nu i slutet av september. Detta så vi får en analys av vad som händer.

Vi lade också ett politiskt direktiv från kvintetten där vi begärde en utredning av lokalbehovet inom hemvården i Kävlinge kommun. Vi behöver få ett helhetsgrepp över våra lokaler och behov de närmaste åren. Särskilt boende i förhållande till LOV-införandet, men också korttidstillsyn, växelvård, dagverksamhet och dagcentraler. Hur nyttjar vi våra lokaler bäst och hur får vi in en flexibilitet? Detta ska återrapporteras till nämnden inom 6 månader.

Slutligen kan jag konstatera att vi hade mycket bra diskussioner i kvintetten och många bra frågor ställdes på nämnden. Även om mycket energi går åt när oppositionen medvetet återupprepar sina fel så är mycket ändå konstruktivt och för nämnden och kommunen framåt.

Annsofie2

Annsofie Thuresson
Ordförande Socialnämnden

Det räckte för länge sedan

kommun migration
(bild Kjell Nilsson-Mäki – Ledarsidorna.se)

Vi har debatterat migrationsverkets brister förut. Kommunernas utlägg för att migrationsverket inte betalar ut är fortfarande sky-höga. Idag är det drygt 80 miljoner vi i Kävlinge har i utlägg – en ökning med 23 miljoner sedan april då vi skrev vår debattartikel i Svenska Dagbladet. Svaret vi fick var att ”migrationsverket vid årsskiftet ska vara ifatt” – en ringa tröst när kommunen behöver likvida medel. Ökningen av fordran tyder inte heller på att migrationsverket kommer att klara detta åtagande.

Regeringen har dessutom lagt ett förslag om förändrade ersättningar till kommuner för de ungdomar de mottagit. I samband med detta har migrationsverket sagt upp alla avtal med kommunerna. Varför? För avtalen stipulerade de nuvarande ersättningsnivåerna och uppsägningen gör att de inte behöver betala ut enligt avtalen om det nya förslaget går igenom. Men kommunen kan inte ”skicka tillbaka” ungdomarna som vi tagit emot under vissa premisser i avtalet. Kommunen måste helt enkelt finna sig i faktum.

För ett år sedan såg vi början av den kaosartade hösten som kom. Under denna tid hade kommunerna högt tryck att ta emot ungdomar, placera ”rätt”. Migrationsverket med länsstyrelsen jagade att skriva avtal så att de var garanterade att ungdomarna kunde landa i kommunerna. I det nya förslaget så får kommunerna en summa för alla ungdomar, oavsett om de bor i billiga stödboende, HVB-hem eller familjehem. När ungdomarna fyller 18 halveras ersättningen mot idag i förslaget. Vad innebär detta i praktiken? Att en flyttcirkus måste starta där barnen och ungdomarna flyttar till billigare alternativ, oavsett om de är integrerade och trivs eller inte. Barnperspektivet är som bortblåst – även om en 18-åring går i gymnasiet i ett familjehem så anser regeringen att vi ska flytta ungdomen till stödboende för det är billigare. Detta är fullständigt orimligt, framförallt för ungdomarna som har varit med om förfärliga upplevelser och nu håller på att landa.

Migrationsverket och regeringen tar inte sitt ansvar utan skjuter sonika över de ekonomiska konsekvenserna för regeringens dåliga politik till kommunerna som kommer att tvingas till skatteökningar. Inte för att hantera kärnverksamhet, utan för att hantera regeringens misslyckande. Men en misslyckad politik är ingen ursäkt för migrationsverket att inte betala ut det man kommit överens om. Vi har gjort vår del, nu vill få vår ersättning. Det är inte utan att man misstänker att pengarna hålls inne så att regeringen kan ändra ersättningsnivåerna och halvera ersättningen även bakåt i tiden. Migrationsverket har, som sagts, redan sagt upp avtalen så bollen är i rullning. Något som kommer att drabba många kommuner hårt.

Så vad kan vi som kommun göra? Svaret är ingenting! Vi kan skrika, protestera, debattera, något som bara Moderaterna gör i Kävlinge kommun. Oppositionen är tyst. Men när det kommer till kritan är vi rättslösa. Vi har begärt ersättning men tillvägagångssättet som måste användas gör att vi inte kan skicka vår fordran till kronofogden – vilket regering och migrationsverket tydligen är mycket medvetna om. Eftersom mottag nu lagstadgas så kan vi inte heller vägra ta emot fler nyanlända trots helt ändrade förutsättningar. Detta är en skandal. En ren och skär skandal. Det räckte för länge sedan!

Pia Johan Annso

Pia Almström
Ordförande kommunstyrelsen i Kävlinge kommun

Johan Ericsson
Ordförande moderaterna i Kävlinge kommun

Annsofie Thuresson
Ordförande Socialnämnden i Kävlinge kommun

Uttalande

Med anledning av det allvarliga brott som skedde i Kävlinge under onsdagen har idag samtliga partiföreträdare lämnat följande uttalande. Ett uttalande som vi i presidiegruppen från moderaterna, Johan Ericsson, Annsofie Thuresson, Thomas Lövskog och Patrik Bengtsson, självklart också står bakom:

Med anledning av onsdagskvällens mycket allvarliga brott på Korsbacka och efterföljande debatt som har uppstått bland annat på sociala medier, så vill vi partiföreträdare för kommunens partier påtala följande.

Vi har förståelse för att allvarliga brott upprör och berör. Vi känner samma sak och våra tankar går till de drabbade.

I Kävlinge kommun arbetar vi och löser problem i dialog och i samverkan med sociala myndigheter och polisen. Vi ser med oro på uttalade som görs i affekt och i många fall är hatiska och spekulerande. Våld föder våld och hat föder hat. Det är inte så vi arbetar i Kävlinge.

Pia Almström
Moderaterna

Catrin Tufvesson
Socialdemokraterna

Lars Andersson
Sverigedemokraterna

Carina Ingelsson
Liberalerna

Stina Larsson
Centerpartiet

Nils Nyberg
Miljöpartiet

Peter Rugarn
Kristdemokraterna

Jan Persson
Vänsterpartiet